MyAdvantech Registration

MyAdvantech is a personalized portal for Advantech customers. By becoming an Advantech member, you can receive latest product news, webinar invitations and special eStore offers.

Sign up today to get 24/7 quick access to your account information.

ESRP-CSS-UNO2484
Nền tảng thông minh với Azure IoT Edge, UNO-2484G-7531AE, 8 GB RAM, 32 GB SSD, AdvLinuxTU

  • Nâng cao trí thông minh và khả năng phân tích đám mây cho các thiết bị biên
  • Tăng năng suất và thời gian phản hồi với các dữ liệu chi tiết
  • Cung cấp thông tin liên lạc trên đám mây an toàn và trí thông minh biên
Các giải pháp IoT như phân tích luồng, học máy (machine learning), nhận dạng hình ảnh và các mô-đun AI có giá trị cao khác được triển khai từ đám mây (cloud) sang biên (edge) để hỗ trợ các ứng dụng đa dạng. Xử lý dữ liệu tại chỗ cho phép ra quyết định ngay lập tức và giảm chi phí băng thông bằng cách giảm thiểu dữ liệu được truyền từ thiết bị cục bộ sang đám mây. Việc sử dụng Azure IoT Edge Security Daemon và onboard TPM 2.0 làm tăng tính bảo mật của thiết bị trong khi SSL đảm bảo kết nối giữa đám mây và biên thông minh (intelligent edge).

Need more info? Talk to our Online Rep!

Related Materials