MyAdvantech Registration

MyAdvantech is a personalized portal for Advantech customers. By becoming an Advantech member, you can receive latest product news, webinar invitations and special eStore offers.

Sign up today to get 24/7 quick access to your account information.

EIS-D210
Wireless Connectivity Edge Intelligence Server

  • Phần cứng tích hợp cộng với phần mềm để xây dựng các ứng dụng edge-to-cloud
  • Hệ thống được cấu hình sẵn: Intel® Celeron® N3350 / E3940 SoC, Win 10 Ent với bộ nhớ 4GB, SSD 64 GB và kết nối mạng không dây
  • Gói phần mềm WISE-PaaS được tích hợp sẵn: WISE-PaaS / EdgeSense và WebAccess / SCADA
  • Tích hợp Microsoft Azure IoT Edge và AWS Greengrass cho ứng dụng đám mây
  • Dịch vụ Microsoft Azure được định cấu hình trước: Gói quản lý thiết bị / Gói dữ liệu thông minh (Tùy chọn)
  • Dịch vụ AWS được định cấu hình trước: Kết nối & Thu thập Gói (Tùy chọn)
  • Các công cụ và tài liệu hoàn chỉnh dành cho nhà phát triển: Node-RED data flow logic designer, dashboard builder, protocol plug-in SDK & configuration tools
Để đáp ứng các yêu cầu của khách hàng về kết nối thiết bị, trực quan hóa dữ liệu và các ứng dụng dự đoán bảo trì, Advantech cung cấp EIS-D210 Edge Intelligence Server, được trang bị Bộ vi xử lý Intel® Celeron® N3350 và được tích hợp với AWS Greengrass và

Need more info? Talk to our Online Rep!

Related Materials