MyAdvantech Registration

MyAdvantech is a personalized portal for Advantech customers. By becoming an Advantech member, you can receive latest product news, webinar invitations and special eStore offers.

Sign up today to get 24/7 quick access to your account information.

EIS-D620
RISC-based Edge Intelligence Server

  • Phần cứng tích hợp cộng với phần mềm để xây dựng các ứng dụng edge-to-cloud
  • Hệ thống được cấu hình sẵn: Rockchip RK3399, Debian với 2GB / 16GB eMMC
  • WISE-PaaS / DeviceOn tích hợp để quản lý vận hành thiết bị IoT
  • Các công cụ và tài liệu dành cho nhà phát triển toàn diện: Trình thiết kế logic luồng dữ liệu Node-RED, trình tạo bảng điều khiển, SDK và các công cụ cấu hình của trình cắm giao thức
Để đáp ứng các yêu cầu của khách hàng về kết nối thiết bị, chuyển đổi giao thức và ứng dụng trực quan hóa dữ liệu, Advantech cung cấp Máy chủ thông minh EIS-D620 Edge, được trang bị Rockchip RK3399 tập trung vào việc truyền dữ liệu IoT lên đám mây.

Need more info? Talk to our Online Rep!

Related Materials