MyAdvantech Registration

MyAdvantech is a personalized portal for Advantech customers. By becoming an Advantech member, you can receive latest product news, webinar invitations and special eStore offers.

Sign up today to get 24/7 quick access to your account information.

PCL-813B
25 kS/s, 12-bit, 32-ch Isolated Analog Input ISA Card

  • 32 kênh đầu vào analog single-ended
  • Bộ chuyển đổi A/D 12-bit, với tốc độ lấy mẫu lên tới 100 kHz
  • Bảo vệ cách ly (500 VDC)
  • Trình kích hoạt A/D do chương trình kiểm soát và truyền dữ liệu
PCL-813B là thẻ đầu vào analog 12 kênh 32-bit, cung cấp cách ly điện áp cao trên mỗi đầu vào analog. Đây là một giải pháp cực kỳ hiệu quả cho các ứng dụng trong giám sát và đo lường trong công nghiệp. Thẻ cung cấp 32 kênh đầu vào analog với mức tăng có th

Need more info? Talk to our Online Rep!