MyAdvantech Registration

MyAdvantech is a personalized portal for Advantech customers. By becoming an Advantech member, you can receive latest product news, webinar invitations and special eStore offers.

Sign up today to get 24/7 quick access to your account information.

AIIS-1750
32-ch Isolated Digital I/O Card

  • DI/O cách ly 32-ch (đầu vào digital 16-ch w / Bộ lọc kỹ thuật số, đầu ra digital 16-ch)
  • High output driving capacity
  • Khả năng xử lý ngắt
  • Đầu nối cho các kênh đầu vào và đầu ra biệt lập
  • Cách ly điện áp cao trên các kênh đầu ra (2.500 VDC)
AIIS-1750 cung cấp các kênh đầu vào digital biệt lập cũng như các kênh đầu ra digital biệt lập với khả năng bảo vệ cách ly lên tới 2.500 VDC, điều này lý tưởng cho các ứng dụng công nghiệp khi cần cách ly điện áp cao. Tất cả các tín hiệu đầu vào có thể đư

Need more info? Talk to our Online Rep!