MyAdvantech Registration

MyAdvantech is a personalized portal for Advantech customers. By becoming an Advantech member, you can receive latest product news, webinar invitations and special eStore offers.

Sign up today to get 24/7 quick access to your account information.

MIC-1810
Nền tảng DAQ 12-bit, 500 KS/s, 16-ch với bộ vi xử lý Core™ i3 / Celeron®

 • 16 đầu vào analog, lên tới 800 kS/s, độ phân giải 12-bit
 • 2 đầu ra analog, lên tới 500 kS/s, độ phân giải 12-bit
 • Hỗ trợ kích hoạt digital trigger và analog trigger
 • 24 dòng I/O digital có thể lập trình
 • Hai counter/timer có thể lập trình 32-bit
 • Onboard FIFO memory (4k samples)
 • 2 cổng RS-232
 • 2 x 10/100/1000 Cổng LAN RJ-45 Base-T
 • 2 cổng USB 2.0 và 2 x USB 3.0
 • Bộ vi xử lý Intel Celeron® 1047UE của MIC-1810-S4A1E, tốc độ 1,4 GHz
 • MIC-1810-S6A1E phiên bản Intel Core™ i3-3217UE Bộ vi xử lý 1.6GHz
MIC-1810 là bộ điều khiển tự động độc lập với mô đun thu thập dữ liệu tích hợp và điều hòa tín hiệu để cung cấp I/O digital, I/O analog và các chức năng đếm. Bộ điều khiển này cũng hỗ trợ các cổng giao tiếp nối tiếp và một số giao diện mạng khác. Bạn có t

Product Specifications Download Spec

 • Part Number
 • Details
Analog Input
 • Channels
 • Input Range
 • Resolution(Bits)
 • Sampling Rates(S/s)
Analog Output
 • Channels
 • Output Ranges
 • Resolution
 • Update Rate(S/s)
Counter/Encoder Input
 • Channels
 • Counting Range
 • Max. Input Frequency
Digital Input
 • Channels
Digital Output
 • Channels
General
 • Programming Language
Hardware
 • Certification
Power Requirements
 • Input Voltage

Analog Input

 • Channels

  MIC-1810-U0A1E 16
 • Input Range

  MIC-1810-U0A1E ±0.625 V, ±1.25 V, ±2.5 V, ±5 V, ±10 V, 0~1.25 V, 0~2.5 V, 0~5 V, 0~10 V
 • Resolution(Bits)

  MIC-1810-U0A1E 12-bit
 • Sampling Rates(S/s)

  MIC-1810-U0A1E 500 KS/s (sum)

Analog Output

 • Channels

  MIC-1810-U0A1E 2
 • Output Ranges

  MIC-1810-U0A1E 0~5 V, 0~10 V, ±5 V, ±10 V
 • Resolution

  MIC-1810-U0A1E 12-bit
 • Update Rate(S/s)

  MIC-1810-U0A1E 500 KS/s

Counter/Encoder Input

 • Channels

  MIC-1810-U0A1E 2
 • Counting Range

  MIC-1810-U0A1E 32-bit
 • Max. Input Frequency

  MIC-1810-U0A1E 10 MHz

Digital Input

 • Channels

  MIC-1810-U0A1E 16 (Isolated)

Digital Output

 • Channels

  MIC-1810-U0A1E 8 (Isolated)

General

 • Programming Language

  MIC-1810-U0A1E C#, C++, LabVIEW, VB.Net, BCB, MFC, VB6, Delphi, Java, Matlab, Qt

Hardware

 • Certification

  MIC-1810-U0A1E CB, UL, CE, FCC Class A, CCC, BSMI

Power Requirements

 • Input Voltage

  MIC-1810-U0A1E 10~30 VDC

Need more info? Talk to our Online Rep!

Related Materials