MyAdvantech Registration

MyAdvantech is a personalized portal for Advantech customers. By becoming an Advantech member, you can receive latest product news, webinar invitations and special eStore offers.

Sign up today to get 24/7 quick access to your account information.

WISE-4012E
Module IoT Wireless I/O 6-ch Input/Output cho các nhà phát triển IoT

 • 2.4 GHz IEEE 802.11b/g/n WLAN
 • Đầu vào 2-ch 0~10V, 2-ch DI và Đầu ra rơ-le 2-ch
 • Bao gồm WebAccess với dự án demo cho nhà phát triển
 • Bao gồm bảng mở rộng để mô phỏng trạng thái cảm biến
 • Bao gồm cáp micro USB cho đầu vào nguồn
 • Hỗ trợ Modbus/TCP với RESTful web service, MQTT
 • Hỗ trợ chế độ máy khách và máy chủ không dây có thể được truy cập trực tiếp mà không cần AP hoặc bộ định tuyến
 • Hỗ trợ cấu hình web trên thiết bị di động với HTML5 mà không giới hạn nền tảng
 • Hỗ trợ lưu trữ đám mây dựa trên tệp và ghi nhật ký cục bộ bằng dấu thời gian
WISE-4012E mô-đun I/O Ethernet không dây đầu vào và đầu ra phổ biến 6-ch, và bộ công cụ dành cho nhà phát triển bao gồm: WebAccess 8.0 với giao diện mở cho nhà phát triển ứng dụng thông minh, bảng mở rộng để mô phỏng trạng thái cảm biến, cáp micro USB cho đầu vào nguồn và tuốc nơ vít cho hệ thống.

Product Specifications Download Spec

Analog Input
 • Channels
 • Input Range
 • Resolution(Bits)
 • Sampling Rates(S/s)
Digital Input
 • Channels
 • Input Voltage
Environment
 • Operating Temperature
 • Relative Humidity
 • Storage Humidity
 • Storage Temperature
General
 • Connectors
 • Protocol
Hardware
 • Certification
 • LED Indicators
 • Power Consumption
 • Power Input
 • Watchdog Timer
Mechanical
 • Dimension (W x H x D)
 • Enclosure
 • Weight (Net)
Power Requirements
 • Input Voltage
Relay Output
 • Channels
 • Contact Rating (Resistive)
 • Relay Type
 • Resistance
Wireless Communication
 • Frequency Band
 • Standard(Technology)

Analog Input

 • Channels

  WISE-4012E-AE-WA 2
  WISE4012EWA1701-T 2
 • Input Range

  WISE-4012E-AE-WA 0~10 V
  WISE4012EWA1701-T 0~10 V
 • Resolution(Bits)

  WISE-4012E-AE-WA 12-bit
  WISE4012EWA1701-T 12-bit
 • Sampling Rates(S/s)

  WISE-4012E-AE-WA 10 Hz (sum)
  WISE4012EWA1701-T 10 Hz (sum)

Digital Input

 • Channels

  WISE-4012E-AE-WA 2 (TTL)
  WISE4012EWA1701-T 2 (TTL)
 • Input Voltage

  WISE-4012E-AE-WA Dry Contact
  Logic level 0: open
  Logic level 1: close to Iso.GND
  WISE4012EWA1701-T Dry Contact
  Logic level 0: open
  Logic level 1: close to Iso.GND

Environment

 • Operating Temperature

  WISE-4012E-AE-WA -25~70 °C (-13~158 °F)
  WISE4012EWA1701-T -25~70 °C (-13~158 °F)
 • Relative Humidity

  WISE-4012E-AE-WA 20~95% RH (non-condensing)
  WISE4012EWA1701-T 20~95% RH (non-condensing)
 • Storage Humidity

  WISE-4012E-AE-WA 0~95% RH (non-condensing)
  WISE4012EWA1701-T 0~95% RH (non-condensing)
 • Storage Temperature

  WISE-4012E-AE-WA -40~85 °C (-40~185 °F)
  WISE4012EWA1701-T -40~85 °C (-40~185 °F)

General

 • Connectors

  WISE-4012E-AE-WA 1 x Plug-in screw terminal, 1 x Micro USB
  WISE4012EWA1701-T 1 x Plug-in screw terminal, 1 x Micro USB
 • Protocol

  WISE-4012E-AE-WA Modbus/TCP, TCP/IP, UDP, HTTP, DHCP, MQTT
  WISE4012EWA1701-T Modbus/TCP, TCP/IP, UDP, HTTP, DHCP, MQTT

Hardware

 • Certification

  WISE-4012E-AE-WA CE, FCC Class A, R&TTE, NCC, SRRC, RoHS, ANATEL
  WISE4012EWA1701-T CE, FCC Class A, R&TTE, NCC, SRRC, RoHS, ANATEL
 • LED Indicators

  WISE-4012E-AE-WA Status/Com, AP/Infra, Signal Strength
  WISE4012EWA1701-T Status/Com, AP/Infra, Signal Strength
 • Power Consumption

  WISE-4012E-AE-WA 1.5 W @ 5 VDC
  WISE4012EWA1701-T 1.5 W @ 5 VDC
 • Power Input

  WISE-4012E-AE-WA 5 VDC
  WISE4012EWA1701-T 5 VDC
 • Watchdog Timer

  WISE-4012E-AE-WA 1.6 s
  WISE4012EWA1701-T 1.6 s

Mechanical

 • Dimension (W x H x D)

  WISE-4012E-AE-WA 80 x 139 x 25 mm
  WISE4012EWA1701-T 80 x 139 x 25 mm
 • Enclosure

  WISE-4012E-AE-WA PC
  WISE4012EWA1701-T PC
 • Weight (Net)

  WISE-4012E-AE-WA 0.16 kg
  WISE4012EWA1701-T 0.16 kg

Power Requirements

 • Input Voltage

  WISE-4012E-AE-WA 5 VDC
  WISE4012EWA1701-T 5 VDC

Relay Output

 • Channels

  WISE-4012E-AE-WA 2 Form A
  WISE4012EWA1701-T 2 Form A
 • Contact Rating (Resistive)

  WISE-4012E-AE-WA 1 A @ 30 VDC
  WISE4012EWA1701-T 1 A @ 30 VDC
 • Relay Type

  WISE-4012E-AE-WA 2 x Form A
  WISE4012EWA1701-T 2 x Form A
 • Resistance

  WISE-4012E-AE-WA Min. 1 GΩ min.
  WISE4012EWA1701-T Min. 1 GΩ min.

Wireless Communication

 • Frequency Band

  WISE-4012E-AE-WA IEEE 802.11 b/g/n 2.4 (GHz)
  WISE4012EWA1701-T IEEE 802.11 b/g/n 2.4 (GHz)
 • Standard(Technology)

  WISE-4012E-AE-WA WIFI
  WISE4012EWA1701-T WIFI

Need more info? Talk to our Online Rep!

Related Materials