MyAdvantech Registration

MyAdvantech is a personalized portal for Advantech customers. By becoming an Advantech member, you can receive latest product news, webinar invitations and special eStore offers.

Sign up today to get 24/7 quick access to your account information.

ADAM-3613
Module đầu vào RTD 4-ch

 • Kênh 4
 • Kiểu đầu vào Pt, Balco và Ni RTD
 • Độ phân giải 16-bit với độ chính xác 0,1% của Phạm vi toàn thang đo (Full Scale Range)
 • Điện áp cách ly 2000 VDC
 • Phát hiện Burn-out
Mô-đun RTD Input 4-ch

Product Specifications Download Spec

 • Part Number
 • Details
Analog Input
 • Burn-out Detection
 • Channels
 • Input Range
 • Isolation Protection
 • lnput Type
 • Resolution(Bits)
 • Sampling Rates(S/s)
Environment
 • Operating Temperature
 • Storage Temperature

Analog Input

 • Burn-out Detection

  ADAM-3613-AE Yes
 • Channels

  ADAM-3613-AE 4, 3-wired
 • Input Range

  ADAM-3613-AE Pt 100 -50°C~150°C
  0°C~100°C
  0°C~200°C
  0°C~400°C
  -200°C~200°C
  Pt 1000 -40°C~160°C
  Balco 500 -30°C~120°C
  Ni 518 -80°C~100°C
  0°C~100°C
 • Isolation Protection

  ADAM-3613-AE 2,500 VDC
 • lnput Type

  ADAM-3613-AE Pt, Balco and Ni RTD
 • Resolution(Bits)

  ADAM-3613-AE 16-bit
 • Sampling Rates(S/s)

  ADAM-3613-AE 10 S/s (sum)

Environment

 • Operating Temperature

  ADAM-3613-AE -40~70 °C (-40~158 °F)
 • Storage Temperature

  ADAM-3613-AE -40~85 °C (-40~185 °F)

Need more info? Talk to our Online Rep!