MyAdvantech Registration

MyAdvantech is a personalized portal for Advantech customers. By becoming an Advantech member, you can receive latest product news, webinar invitations and special eStore offers.

Sign up today to get 24/7 quick access to your account information.

AMAX-1756
Module slave đầu vào/đầu ra digital biệt lập 32-ch loại open frame

 • Tốc độ truyền thông, tốc độ 2,5Mbps, 5Mbps, 10Mbps và 20Mbps được hỗ trợ và có thể chuyển đổi.
 • Thiết bị đầu cuối onboard screw để nối dây trực tiếp
 • 2.500 VRMS điện áp cách ly
 • Thích hợp cho lắp DIN-rail
 • BoardID có thể chuyển đổi
 • Dễ dàng nhìn thấy các chỉ số LED onboard để làm chẩn đoán.
AMAX-1752, AMAX-1754 và AMAX-1756 là các thiết kế khung mở nhỏ gọn cho vị trí nằm ngang, đầu nối vít on-board để nối dây trực tiếp và đèn LED on-board dễ nhìn thấy để chẩn đoán hệ thống. Tất cả các mô đun nô lệ I/O kỹ thuật số có thể được kết nối và phân phối bằng cáp LAN tiêu chuẩn do đó tiết kiệm chi phí nối dây và bảo trì. Ba mô hình được giới thiệu: đầu vào kỹ thuật số (digital input) 32-ch (AMAX-1752), đầu ra kỹ thuật số (digital output) 32-ch (AMAX-1754) và đầu vào/đầu ra kỹ thuật số (digital input/output) 16-ch (AMAX-1756). Theo tốc độ truyền tải tối đa, 2048 điểm I/O có thể được quét và cập nhật trong vòng 1,04 ms.

Product Specifications Download Spec

 • Part Number
 • Details
Communications
 • Data Transfer Medium
Digital Input and Digital Output
 • No. of Channels
General
 • Rated Voltage
Isolated Digital Output
 • Output Type

Communications

 • Data Transfer Medium

  AMAX-1756-AE Ethernet/EtherCAT cable (min. CAT10), shielded

Digital Input and Digital Output

 • No. of Channels

  AMAX-1756-AE 16-ch DI and 16-ch DO

General

 • Rated Voltage

  AMAX-1756-AE 24 VDC (±10%)

Isolated Digital Output

 • Output Type

  AMAX-1756-AE Sink

Need more info? Talk to our Online Rep!