MyAdvantech Registration

MyAdvantech is a personalized portal for Advantech customers. By becoming an Advantech member, you can receive latest product news, webinar invitations and special eStore offers.

Sign up today to get 24/7 quick access to your account information.

BIOS
Khởi động nhanh, bảo mật nhiều lớp và dịch vụ tùy biến

  • Mang lại hiệu suất vượt trội về khả năng tương thích và chức năng
  • Thời gian khởi động chưa đến 2 giây
  • SPI được củng cố với hình ảnh BIOS có thể tái tạo 100% và bảo vệ ghi SPI
  • Bảo mật lưu trữ với mã hóa dữ liệu
  • Quản lý khởi động bảo vệ chống phần mềm độc hại và các thiết bị không chắc chắn trong môi trường hệ điều hành
  • BIOS Suite để khách hàng dễ dàng thay đổi logo, cài đặt thông tin DMI, điều chỉnh cài đặt BIOS và cập nhật firmware trong các HĐH khác nhau
Advantech cung cấp các giải pháp BIOS nhúng đầy đủ tính năng mang đến khả năng tương thích hiệu năng và chức năng vượt trội mà các nhà tích hợp hệ thống cần có. Một loạt các tùy chọn và tiện ích mở rộng cho phép khách hàng điều chỉnh sản phẩm của họ phù h

Need more info? Talk to our Online Rep!