MyAdvantech Registration

MyAdvantech is a personalized portal for Advantech customers. By becoming an Advantech member, you can receive latest product news, webinar invitations and special eStore offers.

Sign up today to get 24/7 quick access to your account information.

BB-WCHMS
Cáp cảm ứng đóng / mở cửa

  • Kích thước tiếp xúc: 33,6 x 13,5 x 7,5 mm (1,32 x 0,53 x 0,3)
  • Kích thước nam châm tiêu chuẩn: 33,6 x 13,5 x 7,5 mm (1,32 x 0,53 x 0,3)
  • Khoảng cách tiêu chuẩn: 21,0 mm (0,83 in)
  • Tiêu chuẩn dẫn đầu AWG 305 mm (12 in)
  • Bao gồm: (4) vít đầu tròn, cỡ ren 1-72, 3/8 "
Cáp cảm ứng đóng / mở cửa

Need more info? Talk to our Online Rep!

Related Materials