MyAdvantech Registration

MyAdvantech is a personalized portal for Advantech customers. By becoming an Advantech member, you can receive latest product news, webinar invitations and special eStore offers.

Sign up today to get 24/7 quick access to your account information.

DirectPCI SDK
Drivers và API for DPX® Series

  • Trình điều khiển hiệu suất cao cho gaming I/O
  • Thư viện API toàn diện tăng tốc độ phát triển ứng dụng
  • Lĩnh vực đã được chứng minh và duy trì tốt
DirectPCI là kiến ​​trúc mở rộng của Advantech-Innocore cho gaming và mở rộng phần cứng tùy chỉnh. Kiến trúc linh hoạt và hiệu quả về chi phí này cho phép một loạt các tính năng cụ thể của trò chơi được bao gồm on-board hoặc thông qua các bảng I/O riêng b

Need more info? Talk to our Online Rep!