MyAdvantech Registration

MyAdvantech is a personalized portal for Advantech customers. By becoming an Advantech member, you can receive latest product news, webinar invitations and special eStore offers.

Sign up today to get 24/7 quick access to your account information.

BB-850-14412
iMcV-DS3/E3-LINETERM, BNC/SSFX -SM1310/PLUS-SC (1310/1550)

  • Hỗ trợ BNC sang Single Strand Fiber, Single mode/PLUS 1310-SC (1310xmt/1550rcv)
  • Hoạt động ở tốc độ 45 Mbps (DS3), 34 Mbps (E3) hoặc 52 Mbps (STS-1)
  • Các mô-đun phải được sử dụng theo cặp và Remote Module hỗ trợ quản lý ngoài băng tần an toàn
  • Tiến hành kiểm tra Loopback, giám sát / quản lý các Mô-đun bằng phần mềm miễn phí, iView²
  • Chẩn đoán với LED Line, bao gồm các mẫu kiểm tra PRBS và Alarm Indication Signals (AIS)
  • Yêu cầu khung chassis (không bao gồm cùng sản phẩm)
iMcV-DS3/E3-LINETERM, BNC/SSFX -SM1310/PLUS-SC (1310/1550)

Need more info? Talk to our Online Rep!