MyAdvantech Registration

MyAdvantech is a personalized portal for Advantech customers. By becoming an Advantech member, you can receive latest product news, webinar invitations and special eStore offers.

Sign up today to get 24/7 quick access to your account information.

BB-850-15634
IMCV-LIM TX/SSFX- SM1550-SC (1550XMT/1310RCV)

  • Yếu tố hình thức iMcV, cài đặt vào loạt iMediaChasssis hoặc MediaChassis
  • Chuyển đổi 100 Mbps Copper thành 100 Mbps Single mode Single Strand Fiber 1550nm (1550xmt/1310rcv) với đầu nối SC
  • Thiết kế mô đun, có thể thay thế nóng giúp giảm chi phí vận hành liên quan đến cài đặt, nâng cấp và bảo trì sản phẩm
  • SNMP Manageable; giám sát các liên kết cho trạng thái hoạt động; hỗ trợ TRAPS
  • Hỗ trợ điều khiển cấu hình
  • Tính năng Link Fault Pass-Through (LFPT)
  • Yêu cầu khung chassis (không bao gồm cùng sản phẩm)
IMCV-LIM TX/SSFX- SM1550-SC (1550XMT/1310RCV)

Need more info? Talk to our Online Rep!