MyAdvantech Registration

MyAdvantech is a personalized portal for Advantech customers. By becoming an Advantech member, you can receive latest product news, webinar invitations and special eStore offers.

Sign up today to get 24/7 quick access to your account information.

BB-850-15511
IMCV-GIGABIT TX/SX- MM850-SC

  • Chuyển đổi 1000Mbps Copper thành 1000 Mbps Multi mode Fiber 850nm với đầu nối SC
  • Thiết kế mô đun, có thể thay thế nóng giúp giảm chi phí vận hành liên quan đến cài đặt, nâng cấp và bảo trì sản phẩm
  • SNMP Manageable; giám sát các liên kết cho trạng thái hoạt động; hỗ trợ TRAPS
  • Hỗ trợ điều khiển cấu hình
  • Tính năng Link Fault Pass-Through (LFPT)
  • Yêu cầu khung chassis (không bao gồm cùng sản phẩm)
IMCV-GIGABIT TX/SX- MM850-SC

Need more info? Talk to our Online Rep!