MyAdvantech Registration

MyAdvantech is a personalized portal for Advantech customers. By becoming an Advantech member, you can receive latest product news, webinar invitations and special eStore offers.

Sign up today to get 24/7 quick access to your account information.

BB-850-19500
Modular Protocol-Independent, Fiber Mode Converter via SFP Modules

  • Yếu tố hình thức iMcV, cài đặt vào loạt iMediaChasssis hoặc MediaChassis; IE hỗ trợ tính năng nhiệt độ mở rộng
  • Hỗ trợ đầy đủ các mô-đun SFP cung cấp tốc độ truyền khác nhau, từ 10 Mbps đến 2,4 Gbps (Được chứng nhận ở mức 1,25 Gbps, có thể đạt được 2,4 Gbps)
  • DDMI cho phép SFPs hỗ trợ SNMP khi được cài đặt trong managed chassis tương thích
  • Thiết kế mô đun, có thể thay thế nóng giúp giảm chi phí vận hành liên quan đến cài đặt, nâng cấp và bảo trì sản phẩm
  • Yêu cầu khung chassis (không bao gồm cùng sản phẩm)
IE-iMcV-ModeConverter là mô-đun có thể quản lý SNMP cho phép các nhà khai thác mạng kết hợp nhiều loại sợi và bước sóng trong mạng. Nó cài đặt trong loạt mô-đun iMediaChassis SNMP manageable và trong loạt MediaChassis không được quản lý.

Need more info? Talk to our Online Rep!

Related Materials