MyAdvantech Registration

MyAdvantech is a personalized portal for Advantech customers. By becoming an Advantech member, you can receive latest product news, webinar invitations and special eStore offers.

Sign up today to get 24/7 quick access to your account information.

WebAccess/HMI 2.1
Phần mềm HMI

 • Cho phép người dùng quản lý nhiều ứng dụng HMI trong một dự án
 • Cho phép người dùng tự động chuyển đổi giao diện người dùng đa ngôn ngữ, hỗ trợ văn bản màn hình Unicode và đa ngôn ngữ
 • Cung cấp mật khẩu để bảo vệ thiết kế, macro và các hoạt động tải lên/tải xuống
 • Chạy các ứng dụng khác nhau trên Nền tảng mở với các HĐH khác nhau - RTOS / WinCE và Windows OS
 • Liên kết và điều khiển bộ điều khiển tự động trực tiếp từ nền tảng
 • Cung cấp các thanh ghi chỉ mục để sửa đổi địa chỉ thiết bị khi chạy
 • Thu thập dữ liệu từ nhiều thiết bị bằng nhiều phương pháp khác nhau
 • Hỗ trợ thu thập dữ liệu khác nhau và trình bày xu hướng
 • Nhật ký hoạt động giúp xem xét và điều tra các sự kiện quan trọng
 • Tải về thời gian chạy linh hoạt thông qua serial / Ethernet và thẻ nhớ.
 • Cho phép sử dụng USB Memory Sticker để cập nhật ứng dụng không gặp sự cố
 • Hỗ trợ hơn 350 giao thức truyền thông công nghiệp như SIMATIC S7-1200, BACNet MSTP / BACNet IP, v.v. và danh sách trình điều khiển đang phát triển
WebAccess/HMI Designer là phần mềm mạnh mẽ và trực quan để tạo ra các giải pháp tổng thể cho các sản phẩm Human Machine Interface. WebAccess/HMI Designer đã được chứng minh sự hiệu quả trong nhiều lĩnh vực ứng dụng và là một công cụ phát triển tích hợp dễ dàng. Các tính năng nổi bật bao gồm các đối tượng màn hình hướng giải pháp, vector đồ họa cao cấp, phông chữ Windows cho các ứng dụng đa ngôn ngữ, công thức, báo thức, ghi nhật ký dữ liệu và ghi nhật ký hoạt động. WebAccess/HMI Designer cũng cung cấp mô phỏng trực tuyến/ngoại tuyến và các chương trình tiện ích khác như Trình truyền dữ liệu (Data Transfer Helper - DTH), trình chỉnh sửa công thức và soạn thảo văn bản. WebAccess/HMI Runtime, một phần của WebAccess/HMI đảm bảo độ tin cậy và hiệu suất của nền tảng mở dựa vào chi phí hệ thống tối thiểu, tốc độ dữ liệu truyền thông cao, chuyển đổi màn hình phụ thứ hai và hoạt động 24/7. Nhóm phần mềm phản hồi nhanh của chúng tôi luôn bổ sung các chức năng mới, trình điều khiển truyền thông và giải pháp cho phần mềm để đáp ứng các nhu cầu khác nhau.

Need more info? Talk to our Online Rep!

Related Materials