MyAdvantech Registration

MyAdvantech is a personalized portal for Advantech customers. By becoming an Advantech member, you can receive latest product news, webinar invitations and special eStore offers.

Sign up today to get 24/7 quick access to your account information.

Industrial Dual Module 4G/LTE Routers

Bộ định tuyến SmartMotion cung cấp các mô-đun di động song song, phụ thuộc lẫn nhau với hai khe SIM để hỗ trợ nhiều nhà mạng di động. Nhiệm vụ hoạt động liên tục trong ngành kinh doanh quan trọng không bao giờ là vấn đề với kiến ​​trúc chuyển đổi dự phòng tiên tiến của SmartMotion và tính năng Cân bằng tải, nhận dữ liệu Di động, WiFi và Ethernet đồng thời.

  • Products Information
  • Latest Firmware for Advantech cellular routers
  • Router Apps, Blog, FAQ, Dev Zone, Software update policy


Product List

Related Materials