MyAdvantech Registration

MyAdvantech is a personalized portal for Advantech customers. By becoming an Advantech member, you can receive latest product news, webinar invitations and special eStore offers.

Sign up today to get 24/7 quick access to your account information.

DPX-E130
AMD G-Series Gaming Platform cho Italy AWP3

  • Tuân thủ AAM 'AWP3' của Ý
  • Cấp nguồn qua 5v qua giao diện JAMMA
  • Gói API phần mềm hoàn chỉnh cho tất cả các chức năng AAMS
  • Tập hợp đầy đủ các tính năng gaming, bảo mật, COM, I/O
  • Thiết kế vỏ hoàn toàn; công suất thấp, tùy chọn làm mát thụ động
  • Nền tảng AMD G-Series hiệu suất cao, chi phí thấp
DPX®-E130 là một giải pháp gaming hoàn chỉnh được thiết kế dành riêng cho các quy định AWP3 của Ý sửa đổi năm 2013. Các thư viện và API phần mềm tuân thủ Aams đầy đủ tính năng được cung cấp để tích hợp đơn giản thẻ thông minh, giao diện tài chính, bảo mật

Need more info? Talk to our Online Rep!