MyAdvantech Registration

MyAdvantech is a personalized portal for Advantech customers. By becoming an Advantech member, you can receive latest product news, webinar invitations and special eStore offers.

Sign up today to get 24/7 quick access to your account information.

BB-ST35500025-SWH
SmartMotion, EMEA/LTE 450, 2x ETH, Metal

  • LTE450, LTE cat.3, 3G/HSPA+, GPRS/EDGE, EMEA/LTE 450, 4 x SIM
  • LTE B1, B3, B7, B8, B20, B31 (450)
  • Hai kết nối LTE độc lập để chuyển đổi dự phòng liền mạch
  • CPU và bộ nhớ mạnh mẽ, hosting của các ứng dụng SW IoT
  • 2 x ETH
  • GPS, USB, I/O 2x DI + 1x DO, MicroSD
  • Nhiệt độ hoạt động rộng -20 ° C đến +60 ° C, nguồn điện 10 đến 60 VDC
  • Chứng chỉ: CE, E8
  • Mạng nâng cao, Chẩn đoán, hỗ trợ VPN, Tường lửa
SmartMotion, EMEA/LTE 450, 2x ETH, Metal

Need more info? Talk to our Online Rep!