MyAdvantech Registration

MyAdvantech is a personalized portal for Advantech customers. By becoming an Advantech member, you can receive latest product news, webinar invitations and special eStore offers.

Sign up today to get 24/7 quick access to your account information.

EKI-1242INR
Node-RED Fieldbus gateway

 • Các model "I" hỗ trợ nhiệt độ hoạt động rộng
 • Được thiết kế để mở rộng giao thức và thích ứng
 • Gắn thông qua DIN rail và treo tường
 • Trình chỉnh sửa luồng Node-RED để kết nối các thiết bị phần cứng và các dịch vụ IoT khác nhau
 • Hỗ trợ đầu vào nguồn kép để dự phòng nguồn
EKI-1242NR cung cấp trình soạn thảo luồng Node-RED đồ họa trực quan, browser-based, kéo và thả để kết nối các thiết bị phần cứng và các dịch vụ IoT khác nhau.

Product Specifications Download Spec

 • Part Number
 • Details
Certification
 • EMC
 • EMI
 • EMS
 • Freefall
 • Shock
 • Vibration
Environment
 • Humidity (Operating Range)
 • Temperature (Max. Operating)
 • Temperature (Min. Operating)
 • Temperature (Operating Range)
 • Temperature (Storage Range)
Ethernet Communication
 • Ethernet Standard
 • RJ-45 Port Connector Type
 • RJ-45 Port Number
 • RJ-45 Transmission Speed
Protection
 • Port to Port Isolation
 • Reverse Polarity
Mechanism
 • Dimensions (W x H x D)
 • Enclosure (Metal)
 • Mounting (DIN-rail)
 • Mounting (Wall)
 • IP Rating
 • Weight
Power
 • Power Consumption
 • Power Operating Current
 • Power Input (DC)
Serial Communication
 • Data Bits
 • Flow Control
 • Parity
 • Serial Port Connector Type
 • Serial Port Number
 • RS-232
 • RS-422
 • RS-485
 • Serial Signals
 • Stop Bits
 • Serial Transmission Speed
Warranty
 • Warranty Period

Certification

 • EMC

  EKI-1242INR-A CE, FCC Class A
 • EMI

  EKI-1242INR-A EN 55011/ EN 55022 Class A, EN 61000-6-4, FCC Part 15 Subpart B Class A
 • EMS

  EKI-1242INR-A EN 61000-4-2 (Level 4), EN 61000-4-3 (Level 3), EN 61000-4-4 (Level 4), EN 61000-4-5 (Level 4), EN 61000-4-6 (Level 3), EN 61000-4-8 (Level 4)
 • Freefall

  EKI-1242INR-A IEC 60068-2-32
 • Shock

  EKI-1242INR-A IEC 60068-2-27
 • Vibration

  EKI-1242INR-A IEC 60068-2-6

Environment

 • Humidity (Operating Range)

  EKI-1242INR-A 10~90% RH non-condensing (refer to IEC 60068-2-3)
 • Temperature (Max. Operating)

  EKI-1242INR-A 75°C (167°F)
 • Temperature (Min. Operating)

  EKI-1242INR-A -40°C (-40°F)
 • Temperature (Operating Range)

  EKI-1242INR-A -40 ~ 75°C (-40 ~ 167°F)
 • Temperature (Storage Range)

  EKI-1242INR-A -40 ~ 85°C (-40 ~ 185°F)

Ethernet Communication

 • Ethernet Standard

  EKI-1242INR-A IEEE 802.3 , 802.3ab , 802.3u
 • RJ-45 Port Connector Type

  EKI-1242INR-A RJ-45
 • RJ-45 Port Number

  EKI-1242INR-A 4
 • RJ-45 Transmission Speed

  EKI-1242INR-A 10/100 Mbps

Protection

 • Port to Port Isolation

  EKI-1242INR-A Built-in 1.5 KV magnetic isolation
 • Reverse Polarity

  EKI-1242INR-A Present

Mechanism

 • Dimensions (W x H x D)

  EKI-1242INR-A 42 x 140 x 95 mm (1.65 x 5.51 x 3.74 in.)
 • Enclosure (Metal)

  EKI-1242INR-A Metal with solid mounting hardware
 • Mounting (DIN-rail)

  EKI-1242INR-A Yes
 • Mounting (Wall)

  EKI-1242INR-A Yes
 • IP Rating

  EKI-1242INR-A IP30
 • Weight

  EKI-1242INR-A 0.497 kg

Power

 • Power Consumption

  EKI-1242INR-A 5.2W (system)
 • Power Operating Current

  EKI-1242INR-A 0.22 @ 24V ;  0.11 @ 48V
 • Power Input (DC)

  EKI-1242INR-A 12 ~ 48 VDC

Serial Communication

 • Data Bits

  EKI-1242INR-A 7, 8
 • Flow Control

  EKI-1242INR-A XON/XOFF, RTS/CTS, DTR/DSR
 • Parity

  EKI-1242INR-A None, Odd, Even, Space, Mark
 • Serial Port Connector Type

  EKI-1242INR-A DB9 male
 • Serial Port Number

  EKI-1242INR-A 2
 • RS-232

  EKI-1242INR-A Yes
 • RS-422

  EKI-1242INR-A Yes
 • RS-485

  EKI-1242INR-A Yes
 • Serial Signals

  EKI-1242INR-A RS-232: TxD, RxD, CTS, RTS, DTR, DSR, DCD, RI, GND
 • Stop Bits

  EKI-1242INR-A 1, 2
 • Serial Transmission Speed

  EKI-1242INR-A 50 ~ 921.6 kbps, any baud rate setting

Warranty

 • Warranty Period

  EKI-1242INR-A 5 years

Need more info? Talk to our Online Rep!