MyAdvantech Registration

MyAdvantech is a personalized portal for Advantech customers. By becoming an Advantech member, you can receive latest product news, webinar invitations and special eStore offers.

Sign up today to get 24/7 quick access to your account information.

DPX-S445
6/7th Generation Intel® Core™ Gaming platform

 • API trình điều khiển đầy đủ tính năng cho IO và bảo mật
CPU Core i thế hệ thứ 6 và thứ 7 của Intel làm cho DPX-S445 trở thành nền tảng chơi game hiệu năng cao nhất hiện có và phù hợp với các ứng dụng đòi hỏi khắt khe nhất. Lõi đồ họa tích hợp (Intel GT2-530) cung cấp hiệu năng tăng đáng kể so với các thế hệ tr

Product Specifications (5) Download Spec

Processor
 • CPU
 • Frequency
Memory
 • Max. Capacity
I/O
 • COM Port
 • Digital I/O
 • Video Output
 • USB3.0/2.0
Ethernet
 • Controller
Audio
 • Connector
Expansion
 • PCIe
Display
 • Controller
Security
 • SRAM
 • Intrusion inputs
 • TPM
 • EEPROM, ROM, IDROM

Processor

 • CPU

  DPX-S445-PNA1E Intel Quad Core CPU / i7-7700T
  DPX-S445-QLA1E Intel Quad Core CPU / i5-7500T
  DPX-S445-RYA1E Intel Dual Core CPU / i3-7101E
  DPX-S445-WHA1E Intel Quad Core CPU / i5-6500TE
  DPX-S445-YSA1E Intel Dual Core CPU / G4400
 • Frequency

  DPX-S445-PNA1E 2.9 GHz
  DPX-S445-QLA1E 2.7 GHz
  DPX-S445-RYA1E 3.9 GHz
  DPX-S445-WHA1E 2.3 GHz
  DPX-S445-YSA1E 3.3 GHz

Memory

 • Max. Capacity

  DPX-S445-PNA1E 32GB (16GB per SO-DIMM)
  DPX-S445-QLA1E 32GB (16GB per SO-DIMM)
  DPX-S445-RYA1E 32GB (16GB per SO-DIMM)
  DPX-S445-WHA1E 32GB (16GB per SO-DIMM)
  DPX-S445-YSA1E 32GB (16GB per SO-DIMM)

I/O

 • COM Port

  DPX-S445-PNA1E 10 (5 x RS232, 2 x CCTalk/RS232, 1 x TTL/RS232, 1 x ID003/RS232, 1 x RS485/RS232)
  DPX-S445-QLA1E 10 (5 x RS232, 2 x CCTalk/RS232, 1 x TTL/RS232, 1 x ID003/RS232, 1 x RS485/RS232)
  DPX-S445-RYA1E 10 (5 x RS232, 2 x CCTalk/RS232, 1 x TTL/RS232, 1 x ID003/RS232, 1 x RS485/RS232)
  DPX-S445-WHA1E 10 (5 x RS232, 2 x CCTalk/RS232, 1 x TTL/RS232, 1 x ID003/RS232, 1 x RS485/RS232)
  DPX-S445-YSA1E 10 (5 x RS232, 2 x CCTalk/RS232, 1 x TTL/RS232, 1 x ID003/RS232, 1 x RS485/RS232)
 • Digital I/O

  DPX-S445-PNA1E 32 input / 32 output
  DPX-S445-QLA1E 32 input / 32 output
  DPX-S445-RYA1E 32 input / 32 output
  DPX-S445-WHA1E 32 input / 32 output
  DPX-S445-YSA1E 32 input / 32 output
 • Video Output

  DPX-S445-PNA1E 3 x DP++
  DPX-S445-QLA1E 3 x DP++
  DPX-S445-RYA1E 3 x DP++
  DPX-S445-WHA1E 3 x DP++
  DPX-S445-YSA1E 3 x DP++
 • USB3.0/2.0

  DPX-S445-PNA1E 3/8 (total 11)
  DPX-S445-QLA1E 3/8 (total 11)
  DPX-S445-RYA1E 3/8 (total 11)
  DPX-S445-WHA1E 3/8 (total 11)
  DPX-S445-YSA1E 3/8 (total 11)

Ethernet

 • Controller

  DPX-S445-PNA1E GbE x2
  DPX-S445-QLA1E GbE x2
  DPX-S445-RYA1E GbE x2
  DPX-S445-WHA1E GbE x2
  DPX-S445-YSA1E GbE x2

Audio

 • Connector

  DPX-S445-PNA1E HD 5.1 audio (line level). Amplified outputs 15W/ch (FL, FR, LFE) with bass boost. SPDIF OUT x 2, SPDIF IN, MIC IN
  DPX-S445-QLA1E HD 5.1 audio (line level). Amplified outputs 15W/ch (FL, FR, LFE) with bass boost. SPDIF OUT x 2, SPDIF IN, MIC IN
  DPX-S445-RYA1E HD 5.1 audio (line level). Amplified outputs 15W/ch (FL, FR, LFE) with bass boost. SPDIF OUT x 2, SPDIF IN, MIC IN
  DPX-S445-WHA1E HD 5.1 audio (line level). Amplified outputs 15W/ch (FL, FR, LFE) with bass boost. SPDIF OUT x 2, SPDIF IN, MIC IN
  DPX-S445-YSA1E HD 5.1 audio (line level). Amplified outputs 15W/ch (FL, FR, LFE) with bass boost. SPDIF OUT x 2, SPDIF IN, MIC IN

Expansion

 • PCIe

  DPX-S445-PNA1E Full speed Gen 3 PCI-E graphics expansion slot
  DPX-S445-QLA1E Full speed Gen 3 PCI-E graphics expansion slot
  DPX-S445-RYA1E Full speed Gen 3 PCI-E graphics expansion slot
  DPX-S445-WHA1E Full speed Gen 3 PCI-E graphics expansion slot
  DPX-S445-YSA1E Full speed Gen 3 PCI-E graphics expansion slot

Display

 • Controller

  DPX-S445-PNA1E Integrated – High performance chipset graphics Intel GT2-530
  DPX-S445-QLA1E Integrated – High performance chipset graphics Intel GT2-530
  DPX-S445-RYA1E Integrated – High performance chipset graphics Intel GT2-530
  DPX-S445-WHA1E Integrated – High performance chipset graphics Intel GT2-530
  DPX-S445-YSA1E Integrated – High performance chipset graphics Intel GT2-530

Security

 • SRAM

  DPX-S445-PNA1E 8MB
  DPX-S445-QLA1E 8MB
  DPX-S445-RYA1E 8MB
  DPX-S445-WHA1E 8MB
  DPX-S445-YSA1E 8MB
 • Intrusion inputs

  DPX-S445-PNA1E 8
  DPX-S445-QLA1E 8
  DPX-S445-RYA1E 8
  DPX-S445-WHA1E 8
  DPX-S445-YSA1E 8
 • TPM

  DPX-S445-PNA1E 1.2 / 2.0
  DPX-S445-QLA1E 1.2 / 2.0
  DPX-S445-RYA1E 1.2 / 2.0
  DPX-S445-WHA1E 1.2 / 2.0
  DPX-S445-YSA1E 1.2 / 2.0
 • EEPROM, ROM, IDROM

  DPX-S445-PNA1E Y
  DPX-S445-QLA1E Y
  DPX-S445-RYA1E Y
  DPX-S445-WHA1E Y
  DPX-S445-YSA1E Y

Need more info? Talk to our Online Rep!