MyAdvantech Registration

MyAdvantech is a personalized portal for Advantech customers. By becoming an Advantech member, you can receive latest product news, webinar invitations and special eStore offers.

Sign up today to get 24/7 quick access to your account information.

Data Logger
Phần mềm ghi dữ liệu cấu hình (Configurable Data Logging Software)

  • Ghi nhật ký, hiển thị và ghi dữ liệu mà không cần lập trình
  • Instant AI, buffered AI và static DI data logging
  • Thiết lập cấu hình tham số kênh phần cứng trực quan
  • Hỗ trợ vận hành thiết bị mô phỏng
  • Lưu cấu hình vào tệp dự án để sử dụng lại trong tương lai
  • Hiển thị thời gian thực với chức năng thu phóng và xoay
  • Hỗ trợ ghi dữ liệu để lưu trữ dưới dạng tệp vào đĩa cục bộ
  • Phát lại dữ liệu đã ghi để xem dữ liệu lịch sử
  • Hỗ trợ cả biểu đồ tương tự và hiển thị biểu đồ kỹ thuật số
Advantech DAQNavi Data Logger là phần mềm ứng dụng sẵn sàng để sử dụng mà các kỹ sư có thể tận dụng giao diện dễ sử dụng của nó để thực hiện ghi nhật ký, hiển thị và ghi dữ liệu. Không cần dành bất kỳ thời gian nào cho lập trình, các kỹ sư có thể hưởng lợ

Need more info? Talk to our Online Rep!