MyAdvantech Registration

MyAdvantech is a personalized portal for Advantech customers. By becoming an Advantech member, you can receive latest product news, webinar invitations and special eStore offers.

Sign up today to get 24/7 quick access to your account information.

Màn Hình Y Tế

Advantech đã phát triển ba loại màn hình y tế (PAX Series), bao gồm màn hình dành cho phẫu thuật, chẩn đoán và theo dõi lâm sàng.

Product Categories

  • Màn Hình Theo Dõi Lâm Sàng

    Màn hình đánh giá lâm sàng được thiết kế cho nhu cầu của các dịch vụ hiển thị đa tác vụ trong nhiều phân đoạn hình ảnh y tế...

  • Màn Hình Phẫu Thuật

    Dòng màn hình y tế trong phẫu thuật PAX được cung cấp với phạm vi giải pháp hiển thị trong phòng phẫu thuật toàn diện nhất.

Related Materials