Hệ thống bảo trì dự đoán sử dụng AI để giám sát các tuabin điện gió

Hệ thống bảo trì dự đoán sử dụng AI để giám sát các tuabin điện gió

Nhà sản xuất linh kiện tản nhiệt xe điện EV Cấp 1 cải thiện hiệu quả OEE nhà máy với nền tảng IIoT thống nhất

Nhà sản xuất linh kiện tản nhiệt xe điện EV Cấp 1 cải thiện hiệu quả OEE nhà máy với nền tảng IIoT thống nhất

Giải pháp Advantech WISE-iEMS hỗ trợ Chuan Kai Electric hướng tới mục tiêu quản lý năng lượng thông minh

Giải pháp Advantech WISE-iEMS hỗ trợ Chuan Kai Electric hướng tới mục tiêu quản lý năng lượng thông minh