MyAdvantech Registration

MyAdvantech is a personalized portal for Advantech customers. By becoming an Advantech member, you can receive latest product news, webinar invitations and special eStore offers.

Sign up today to get 24/7 quick access to your account information.

Industrial Protocol Gateways

Các Fieldbus gateway công nghiệp của chúng tôi cung cấp khả năng liên lạc liền mạch giữa Fieldbus và các thiết bị Ethernet công nghiệp cũng như hỗ trợ các giao thức khác nhau. Được thiết kế để mở rộng giao thức đáng tin cậy và tích hợp liền mạch với các thiết bị mạng hiện có, chúng cung cấp một giải pháp khả thi để chuyển đổi dữ liệu hiệu quả từ các thiết bị sử dụng các giao thức khác nhau, do đó giảm nhu cầu mua thiết bị đắt tiền và giảm thiểu rủi ro do lỗi lập trình phần mềm. Với việc bổ sung


Advantech offers numerous wired and wireless products to convert different legacy protocols and interfaces to modern networking systems to avoid a complete overhaul of existing equipment & devices, saving cost and avoiding software programming errors.


Advantech serial device servers and Modbus/Fieldbus gateways are serial-to-Ethernet solutions that allow users to connect their isolated serial devices to the Internet for centralized machine communication management. Advantech high compatibility device servers and Modbus/Fieldbus gateways can seamlessly convert protocols for boundless machine-to-machine/ machine-to-cloud data transmission and network connectivity. The obstacles of versatile protocol communication no longer exist!


Feature Highlights

Converting Between Modbus, Fieldbus and Ethernet Connectivity

Our industrial Fieldbus gateways provide seamless communication between Fieldbus and industrial Ethernet devices as well as support for different protocols such as Ethernet/IP, EtherCAT, PROFINET, BACnet, and OPC UA.


High Compatibility with Various Serial Transmission Speed

Connect to nearly any 3rd-party serial devices without baud rate limitation, fulfilling a true machine-to-machine communication and machine-to-cloud connectivity.

Embedded Analysis Tool for Device Deployment Efficiency Enhancement

  The device servers can auto-detect and categorize the connected devices based on their baud rate settings, making sure a seamless communication at ease.

Multi-Port Design for Future Expansion

Advantech serial-to-Ethernet solution consists of 1/2/4/8/16-port serial-to-Ethernet devices that build users a high-scalability network deployment for flexible future expansion.


Mounting

Advantech's serial device servers, Modbus gateways and Fieldbus gateways provide several mounting methods to fit the varying needs of different projects in the field.


Advantech IoT Academy


EKI-1200 Modbus Gateway Implementation and Practical Hand-On Training

In this course, you will learn how to properly set up and configure EKI-1200 series Modbus gateway and understand how do deploy devices and conduct troubleshooting in an efficient manner.

Take course                     


EKI-1242PNMS Profinet Fieldbus gateway implementation and practical hand-on training

In this course, you will be learning how to properly set up and configure EKI-1242PNMS PROFINET gateway and understand how do deploy devices and conduct troubleshooting in an efficient manner.

Take course                    

  

EKI-1242EIMS Ethernet/IP Fieldbus Gateway Implementation and Practical Hand-On Training

In this course, you will be learning how to properly set up and configure EKI-1242EIMS Ethernet/IP gateway and understand how do deploy devices and conduct troubleshooting in an efficient manner.

Take course                     


EKI-1242ECMS EtherCAT Fieldbus Gateway Implementation and Practical Hand-On Training  

In this course, you will be learning how to properly set up and configure EKI-1242ECMS EtherCAT gateway and understand how do deploy devices and conduct troubleshooting in an efficient manner.

Take course                    

  

Product Categories

 • Modbus Gateways

  Tương thích hoàn toàn với Modbus/TCP, các Modbus gateway của Advantech cung cấp một giải pháp thuận tiện để kết nối các thiết bị hoặc bộ điều khiển chạy giao thức nối tiếp Modbus (Modbus/ASCII hoặc Modbus/RTU) với mạng Ethernet. Với các bộ chuyển mạch Ethernet tích hợp, các Modbus gateway của Advantech cung cấp khả năng kết nối thông suốt từ các thiết bị nối tiếp Modbus/ASCII và Modbus/RTU đến các thiết bị Modbus/TCP dựa trên Ethernet. Chúng có các tùy chọn cài đặt linh hoạt và đáp ứng các yêu

 • BACnet Gateways

  Nó được thiết kế đặc biệt để mở rộng giao thức đáng tin cậy và tích hợp liền mạch với các thiết bị mạng hiện có trong các ứng dụng tự động hóa tòa nhà. BACnet Fieldbus gateway cung cấp một giải pháp khả thi để chuyển đổi dữ liệu hiệu quả từ các thiết bị sử dụng các giao thức khác nhau, tránh nhu cầu mua thiết bị đắt tiền và giảm thiểu rủi ro do lỗi lập trình phần mềm.

 • Node-RED Gateways

  Các tính năng của Node-RED được cung cấp trong chức năng lập trình kéo và thả. Sử dụng công cụ lập trình dựa trên trình duyệt, người dùng có thể sử dụng nó trong mọi môi trường. Advantech Node-RED gateways EKI-1242NR và EKI-1242INR đóng vai trò là bộ chuyển đổi đa giao thức. Các giao thức được chuyển đổi đều dựa trên lập trình Node-RED. Nó cho phép các trung tâm điều khiển (trong mọi môi trường) kết nối với các thiết bị cũ để thu thập dữ liệu.

 • OPC UA Gateways

  OPC UA có tính năng nâng cấp và tương thích và được sử dụng rộng rãi trong hệ thống điều khiển, MES và ERP. Được triển khai trên nhiều hệ thống khác nhau bởi SOAP/XML qua HTTP, OPC UA có tính bảo mật cao vì dữ liệu được bảo vệ bởi cơ chế xác thực và mã hóa. Advantech OPC UA Gateways EKI-1242OUMS và EKK-1242IOUMS đóng vai trò là bộ chuyển đổi giao thức kết nối các thiết bị cũ với cơ sở hạ tầng Ethernet, cho phép các trung tâm điều khiển trong môi trường OPC UA dễ dàng kết nối với các thiết bị cũ

 • PROFINET Gateways

  PROFINET fieldbus gateway hỗ trợ các giao thức khác nhau, cho phép giao tiếp liền mạch giữa các fieldbus và các thiết bị Ethernet công nghiệp. Nó được thiết kế đặc biệt để mở rộng giao thức đáng tin cậy và tích hợp liền mạch với các thiết bị mạng hiện có. Cổng fieldbus PROFINET cung cấp một giải pháp khả thi để chuyển đổi dữ liệu hiệu quả từ các thiết bị sử dụng các giao thức khác nhau, do đó giảm nhu cầu mua thiết bị đắt tiền và giảm thiểu rủi ro do lỗi lập trình phần mềm.

 • Modbus Router

  Modbus Router EKI-1200R series là các cổng hai chiều để tích hợp các thiết bị nối tiếp Modbus/RTU và Modbus/ASCII mới và hiện có cho các thiết bị dựa trên mạng TCP/IP mới hơn. Modbus Router dòng EKI-1200R có thể được điều khiển từ xa và giám sát các thiết bị Modbus cục bộ cho các ứng dụng IoT công nghiệp. Và nó cung cấp đường truy cập an toàn cao với VPN để bảo vệ dữ liệu trong nước.

 • EtherNet/IP Gateways

  Hỗ trợ các thiết bị sử dụng các giao thức khác nhau để liên lạc, Advantech EtherNet/IP Fieldbus gateways cung cấp liên lạc liền mạch giữa fieldbus và các thiết bị Ethernet công nghiệp. Chúng được thiết kế đặc biệt để cung cấp khả năng mở rộng giao thức đáng tin cậy và tích hợp liền mạch với các thiết bị mạng hiện có và chúng cung cấp một giải pháp khả thi để chuyển đổi dữ liệu hiệu quả từ các thiết bị sử dụng các giao thức khác nhau, do đó giảm nhu cầu mua thiết bị đắt tiền ngoài việc giảm thiể

 • EtherCAT Gateways

  EtherCAT Fieldbus gateways cung cấp giao tiếp liền mạch giữa fieldbus và các thiết bị Ethernet công nghiệp sử dụng các giao thức truyền thông khác nhau. Được thiết kế đặc biệt để mở rộng giao thức đáng tin cậy và tích hợp liền mạch với các thiết bị mạng hiện có, EtherCAT Fieldbus gateways cung cấp một giải pháp khả thi để chuyển đổi dữ liệu hiệu quả từ các thiết bị sử dụng các giao thức khác nhau. Do đó, họ có thể giảm nhu cầu mua các thiết bị đắt tiền trong khi giảm thiểu khả năng xảy ra lỗi d

Related Materials