MyAdvantech Registration

MyAdvantech is a personalized portal for Advantech customers. By becoming an Advantech member, you can receive latest product news, webinar invitations and special eStore offers.

Sign up today to get 24/7 quick access to your account information.

Ethernet / Serial Device Servers

Các máy chủ thiết bị nối tiếp (serial device servers), Modbus gateway và máy chủ thiết bị USB (USB device servers) của Advantech rất dễ cài đặt và cấu hình. Nó hỗ trợ cả mạng có dây và không dây và cung cấp các chế độ hoạt động khác nhau để đáp ứng nhu cầu tự động hóa công nghiệp nghiêm ngặt của bạn. Dòng sản phẩm của chúng tôi cho phép giám sát và kiểm soát các thiết bị nối tiếp cũ thông qua mạng có dây và không dây. Với các giải pháp tiết kiệm tài nguyên cho các thách thức về kết nối và chuyể

Protocol & Interface Conversion Solution

Advantech offers numerous wired and wireless products to convert different legacy protocols and interfaces to modern networking systems to avoid a complete overhaul of existing equipment & devices, saving cost and avoiding software programming errors.


Advantech serial device servers and Modbus/Fieldbus gateways are serial-to-Ethernet solutions that allow users to connect their isolated serial devices to the Internet for centralized machine communication management.Advantech high compatibility device servers and Modbus/Fieldbus gateways can seamlessly convert protocols for boundless machine-to-machine/ machine-to-cloud data transmission and network connectivity. The obstacles of versatile protocol communication no longer exist!


Feature Highlights

Converting Between Serial and Ethernet Connectivity

Advantech device servers convert RS-232/422/485 connections to Ethernet connection, allowing for seamless communication between traditional serial-based devices such as PLC, meters, sensors, and barcode readers to an IP-based Ethernet device.


High Compatibility with Various Serial Transmission Speed

Connect to nearly any 3rd-party serial devices without baud rate limitation, fulfilling a true machine-to-machine communication and machine-to-cloud connectivity.

Embedded Analysis Tool for Device Deployment Efficiency Enhancement

  The device servers can auto-detect and categorize the connected devices based on their baud rate settings, making sure a seamless communication at ease.

Multi-Port Design for Future Expansion

Advantech serial-to-Ethernet solution consists of 1/2/4/8/16-port serial-to-Ethernet devices that build users a high-scalability network deployment for flexible future expansion.


Mounting

Advantech's serial device servers, Modbus gateways and Fieldbus gateways provide several mounting methods to fit the varying needs of different projects in the field.


Advantech IoT Academy


Serial Communication Concept

Understand various common serial communication interfaces and principles, including RS-232/422/485, and CAN bus.

Take course                     


EKI-1220 series for Modbus to Ethernet protocol conversion 

In this course, you will be learning basic knowledge of EKI-1200 series Modbus gateway product features, advantages and also the field of application

Take course                    

  

EKI-1500 series for serial-to-Ethernet protocol conversion

We will introduce the basic knowledge and features of Device Server and share some practical application scenario. We will introduce the basic setting function of Device Server.

Take course                     


Wi-Fi Access Point & Client: EKI-6000 & EKI-1361 Series  

In this course, you will go through Advantech product roadmap of EKI-6300/EKI-1360 series.

Take course                    

  

Product Categories

 • Serial Device Servers

  Các máy chủ thiết bị nối tiếp (serial device servers) của Advantech rất dễ cài đặt và cấu hình. Nó hỗ trợ cả mạng có dây và không dây và cung cấp các chế độ hoạt động khác nhau để đáp ứng nhu cầu tự động hóa công nghiệp nghiêm ngặt. Các máy chủ thiết bị nối tiếp (serial device servers) có dây Ethernet kép / đơn của chúng tôi mang RS-232/422/485 tới mạng LAN của bạn, với nhiều lựa chọn khác nhau về 1–16 cổng và cấu hình DIN-rail phù hợp với môi trường trường khắc nghiệt của bạn. Giải pháp không

 • Wireless Device Server

  Máy chủ thiết bị không dây (wireless device server) của Advantech mang RS-232/422/485 tới mạng WLAN hoặc LAN của bạn. Cho phép gần như mọi thiết bị có cổng nối tiếp được kết nối và chia sẻ trên mạng WLAN, máy chủ thiết bị không dây của chúng tôi cung cấp giải pháp nhanh chóng, đơn giản và tiết kiệm chi phí mang lại lợi thế của quản lý từ xa và khả năng truy cập dữ liệu cho hàng ngàn thiết bị không thể kết nối với mạng. Với máy chủ thiết bị không dây của chúng tôi, các thiết bị nối tiếp hiện

 • Modbus Gateways

  Tương thích hoàn toàn với Modbus/TCP, Modbus gateway của chúng tôi cung cấp một giải pháp thuận tiện để kết nối các thiết bị hoặc bộ điều khiển hiện có chạy giao thức nối tiếp Modbus (Modbus/ASCII hoặc Modbus/RTU) với mạng Ethernet. Với các bộ chuyển mạch Ethernet tích hợp, các Modbus gateway của Advantech cung cấp khả năng kết nối thông suốt giữa các thiết bị nối tiếp Modbus/ASCII, Modbus/RTU và thiết bị Modbus/TCP dựa trên Ethernet. Gateway của chúng tôi có thể đáp ứng các yêu cầu về cấu hình

 • USB Device Server

  Máy chủ thiết bị nối tiếp USB (USB serial device server) của Advantech cho phép người dùng PC kết nối các thiết bị nối tiếp qua mạng LAN với các hệ thống sử dụng giao diện USB như màn hình USB, máy in và máy quét. Các máy chủ thiết bị nối tiếp (serial device servers) USB-to-LAN tăng cường tính trực quan và hiệu quả của người dùng trong khi cắt giảm các yêu cầu phần cứng và các chi phí khác, và chúng cho phép chuyển đổi ngay lập tức các thiết bị được kết nối, do đó cho phép truy cập từ bất kỳ đâ

 • Console Servers

  Advantech‘s console server solution connects serial devices to Ethernet networks, and delivers a simple, cost-effective way to exploit remote access.

Related Materials