MyAdvantech Registration

MyAdvantech is a personalized portal for Advantech customers. By becoming an Advantech member, you can receive latest product news, webinar invitations and special eStore offers.

Sign up today to get 24/7 quick access to your account information.

Giải Pháp Video OR

Với các giải pháp AVAS, dữ liệu tích hợp của bệnh nhân có thể được truy cập thông qua màn hình có thể chuyển đổi, giúp quản lý hồ sơ ý tế thuận tiện.

Video Solutions in the Operating Room

Product Categories

  • NDcoder

    AVAS-200 Series là hệ thống truyền dữ liệu dựa trên IP với kiến trúc phân phối cáp đơn.

  • Recorder

    AVAS-400 Series là hệ thống trung tâm hình ảnh tích hợp mạnh mẽ được trang bị API phát triển phần mềm để tùy chỉnh các luồng video và hình ảnh.

  • Máy Trạm Video Di Động

    AS-60 là một máy trạm di động đa năng để thực hiện các cuộc thử nghiệm và tư vấn phẫu thuật.

Related Materials