MyAdvantech Registration

MyAdvantech is a personalized portal for Advantech customers. By becoming an Advantech member, you can receive latest product news, webinar invitations and special eStore offers.

Sign up today to get 24/7 quick access to your account information.

Giải Pháp Ushop

Advantech UShop+ là một nền tảng đám mây được xây dựng cho các nhà bán lẻ. Chúng tôi cung cấp cái nhìn sâu sắc về bán hàng thông minh thông qua nhiều giải pháp như phân tích lưu lượng truy cập và sơ đồ nhiệt cửa hàng. Cửa hàng chi nhánh và trụ sở chính có thể quản lý từng hệ thống dễ dàng trên nền tảng UShop+. Nền tảng đám mây UShop+ cung cấp API RESTful mở để tích hợp đa giải pháp. Vì vậy, bạn có thể tối ưu hóa quản lý cửa hàng của mình thông qua dịch vụ SaaS một cách hiệu quả hơn.

Product Categories

 • DeviceOn/iService

  Advantech Service-IoT software provides a wide variety of IoT solutions to facilitate devices management from hardware, software to peripherals.

 • WISE-iService/ iQM

  WISE-iService/ iQM is a user-friendly software solution for conducting quality control inspections and operations auditing.

 • WISE-iService/ iDS

  WISE-iService/ iDS is an intuitive and flexible digital signage solution for integrated information content design and display management.

 • WISE-iService/ iVA

  Intelligent video analysis apply to facial recognition and people counting solutions.

 • City Service Suite

  City Service Suite provide intelligent solution such as building safety, infection prevention and solutions for public and commercial place.

 • Edge Solution

  Hardware equipment and software licences of City Service and WISE-iService solution to complete the last mile of smart retail.

Related Materials