MyAdvantech Registration

MyAdvantech is a personalized portal for Advantech customers. By becoming an Advantech member, you can receive latest product news, webinar invitations and special eStore offers.

Sign up today to get 24/7 quick access to your account information.

WebAccess Software & Edge SRP

WebAccess là cốt lõi của giải pháp IoT của Advantech, nó là phần mềm SCADA có thể cấu hình từ Máy khách/Máy chủ/Trình duyệt đầu tiên. Thông qua hệ thống HMI/SCADA của Advantech, chúng tôi có thể xây dựng nền tảng quản lý dữ liệu IoT. Ngoài ra, với kiến ​​trúc mở, các ứng dụng miền dọc có thể dễ dàng được tích hợp. WebAccess chạy trên nền tảng phần cứng được cấu hình sẵn để thu thập dữ liệu thực địa từ các thiết bị I/O từ xa và (hoặc) từ các bộ khiển thông qua phần cứng liên lạc khác nhau. Sử dụ

Product Categories

 • Edge SRP

  WebAccess là cốt lõi của giải pháp IoT của Advantech, nó là phần mềm SCADA có thể cấu hình từ Máy khách/Máy chủ/Trình duyệt đầu tiên. Thông qua hệ thống HMI/SCADA của Advantech, chúng tôi có thể xây dựng nền tảng quản lý dữ liệu IoT. Ngoài ra, với kiến ​​trúc mở, các ứng dụng miền dọc có thể dễ dàng được tích hợp. WebAccess chạy trên nền tảng phần cứng được cấu hình sẵn để thu thập dữ liệu thực địa từ các thiết bị I/O từ xa và (hoặc) từ các bộ khiển thông qua phần cứng liên lạc khác nhau. Sử dụ

 • WISE-EdgeLink

  WISE-EdgeLink IoT gateway software enables edge intelligence with functions of device connectivity, protocol conversion, data logs, and data security.

 • WebAccess/CNC

  WebAccess/CNC là một giải pháp phần mềm cốt lõi để kết nối các máy CNC. Tận dụng kiến trúc 100% dựa trên web của nền tảng WebAccess/SCADA, WebAccess/CNC không chỉ cung cấp các chức năng kết nối mạng CNC quan trọng mà còn mang tới cả lợi ích của phần mềm SCADA cho gia công CNC. Với việc bao gồm các khả năng giám sát thiết bị I/O, WebAccess/CNC cho phép quản lý thông tin CNC và hiển thị trạng thái.

 • Solution Ready Platform (SRP)

  Series iFactory tập trung vào các thị trường ưu tiên với tính tự động hóa cao hơn, những người có khả năng kết hợp các công nghệ và khái niệm nhà máy thông minh và Công nghiệp 4.0 như ngành lắp ráp ô tô, công nghiệp thực phẩm và công nghiệp điện tử gia dụng.

 • WebAccess/SCADA

  Advantech WebAccess là một giải pháp phần mềm 100% nền web SCADA/ là một nền tảng IIoT với các giao diện mở để phát triển các ứng dụng IoT. Nó cũng hoạt động như một cổng để thu thập dữ liệu từ thiết bị mặt đất và chuyển dữ liệu sang các ứng dụng đám mây thông qua xuất bản/đăng ký MQTT. WebAccess có bảng điều khiển thông minh dựa trên HTML5 cho phép phân tích dữ liệu đa trình duyệt, đa nền tảng.

 • WebAccess/HMI

  WebAccess/HMI Designer là phần mềm mạnh mẽ và trực quan để tạo ra các giải pháp tổng thể cho các sản phẩm Human Machine Interface. WebAccess/HMI Designer đã được chứng minh sự hiệu quả trong nhiều lĩnh vực ứng dụng và là một công cụ phát triển tích hợp dễ dàng.

 • OPC Server

  Một máy chủ OPC (OLE cho Process Control) cung cấp IO và nhiều thiết bị hơn để giao tiếp với một loạt các gói phần mềm HMI/SCADA nằm trên máy chủ. Máy chủ OPC của Advantech cho các thiết bị ADAM và modbus có máy khách OPC DA (truy cập dữ liệu) và máy khách AE (báo động và sự kiện) để kiểm tra nhanh các kết nối dữ liệu, hỗ trợ các thiết bị modbus của Advantech như MODBUS/RTU và MODBUS/TCP. Bất kỳ hệ thống phần mềm nào có sử dụng máy khách OPC như OPC DA và AE sever đều có thể truy cập trình điều

 • DeviceOn/BI

  Advantech DeviceOn/BI is an open cloud-based IIoT platform designed for device management and asset management to enable digital transformation.

Related Materials