MyAdvantech Registration

MyAdvantech is a personalized portal for Advantech customers. By becoming an Advantech member, you can receive latest product news, webinar invitations and special eStore offers.

Sign up today to get 24/7 quick access to your account information.

Embedded PCs

Máy tính nhúng Advantech (EPC) là một hệ thống và vỏ hoàn chỉnh được thiết kế cho bo mạch chủ Mini-ITX và single board computer 3,5", có thiết kế cơ học được tối ưu hóa và các tùy chọn giao diện I/O linh hoạt, đảm bảo tính linh hoạt tối đa cho thiết kế hiệu quả.

Product Categories

Related Materials