MyAdvantech Registration

MyAdvantech is a personalized portal for Advantech customers. By becoming an Advantech member, you can receive latest product news, webinar invitations and special eStore offers.

Sign up today to get 24/7 quick access to your account information.

Xử Lý Tín Hiệu Số Đa Lõi

Danh mục xử lý tín hiệu số đa lõi (Multi-Core Digital Signal Processing) bao gồm DSP ATCA, AdvancedMC (AMC) và DSP PCI Express cung cấp hiệu suất và chất lượng chuyển mã HD cho các ứng dụng trong cơ sở hạ tầng video và viễn thông DSP

Product Categories

 • Video Encoding, Decoding & Transcoding Accelerator

  Các thẻ PCI Express 4K / 8K VEGA 3300 Series tăng tốc các ứng dụng mã hóa, giải mã và chuyển mã video UHD HEVC / AVC trong các luồng công việc truyền phát và phát trực tiếp.

 • IP Media Interface Cards

  Dòng thẻ add-on PCI Express VEGA 3000 phù hợp với tiêu chuẩn SMPTE 2022 và SMPTE 2110 để truyền tải media-over-IP không nén hoặc nén TICO trong sản xuất trực tiếp.

 • Video Capture Board

  Video capture board series cung cấp nhiều giao diện máy chủ PC như SDK API, PCI, PCIe và MiniPCIe. Video capture board series cũng hỗ trợ phân tích video và phần mềm và phần cứng SD/HD hoàn chỉnh.

 • Frame Grabbers

  Frame Grabber designed for connecting industrial cameras in machine vision, factory automation, and medical applications