MyAdvantech Registration

MyAdvantech is a personalized portal for Advantech customers. By becoming an Advantech member, you can receive latest product news, webinar invitations and special eStore offers.

Sign up today to get 24/7 quick access to your account information.

PCL-720+
64-ch Digital I/O và Counter ISA Card

  • 32 kênh đầu vào digital TTL-level
  • 32 kênh đầu ra digital TTL-level
  • High-output driving capacity
  • Tải đầu vào thấp
  • 3 kênh counter/timer có thể lập trình
  • Clock source cấu hình bởi người dùng
  • Khu vực Breadboard cho các mạch tùy chỉnh
Thẻ I/O digital và bộ đếm PCL-720 + là thẻ bổ trợ tương thích với PC với 32 kênh đầu vào digital, 32 kênh đầu ra digital và ba kênh counter/timer có thể lập trình. Các kênh I/O digital của họ tương thích với TTL và sử dụng mạch điều khiển / bộ đệm 74LS244

Need more info? Talk to our Online Rep!