MyAdvantech Registration

MyAdvantech is a personalized portal for Advantech customers. By becoming an Advantech member, you can receive latest product news, webinar invitations and special eStore offers.

Sign up today to get 24/7 quick access to your account information.

ECU-P1761
Đầu vào digital biệt lập 4-ch, đầu ra relay biệt lập 4-ch với IRIG-B Board

  • Chứng nhận CE/FCC
  • 4 x Đầu vào digital biệt lập
  • 4 x đầu ra relay biệt lập
  • 1 x IRIG-B
  • Mở rộng PCI
  • Hoạt động: -25 ~ 70 ° C
ECU-P1761 là thẻ mở rộng PCI có chức năng Đầu vào kỹ thuật số và Đầu ra relay để đáp ứng yêu cầu thu nhận trong tự động hóa năng lượng. Với 4x DI, 4x RO và 1x IRIG-B, ECU-P1761 làm phong phú thêm giải pháp mua lại của Advantech theo kiến trúc năng lượng x86 của UNO-4673A/4683 và ECU-4784.

Need more info? Talk to our Online Rep!

Related Materials