MyAdvantech Registration

MyAdvantech is a personalized portal for Advantech customers. By becoming an Advantech member, you can receive latest product news, webinar invitations and special eStore offers.

Sign up today to get 24/7 quick access to your account information.

APAX-5090
4-port RS-232/422/485 Virtual COM với APAX Bus

  • 4 cổng COM cho bộ điều khiển APAX
  • Kết nối APAX (EtherIO) bus
  • Chế độ hoạt động COM ảo
  • COM 1, COM 2: RS-232/422/485
  • COM 3, COM 4: RS-232/422/485
  • 8-bit dữ liệu và 1, 1,5, 2 bit stop
  • Tốc độ truyền 600 GHz ~ 115,2 kbps
  • Bảo vệ 8KV (air), 4KV (contact)
  • Bảo vệ EFT 2.000 VDC (đường dây điện)
  • Bảo vệ cách ly 2.500 VDC (giữa cổng COM và bảng nối đa năng)
4-port RS-232/422/485 Virtual COM với APAX Bus

Need more info? Talk to our Online Rep!