MyAdvantech Registration

MyAdvantech is a personalized portal for Advantech customers. By becoming an Advantech member, you can receive latest product news, webinar invitations and special eStore offers.

Sign up today to get 24/7 quick access to your account information.

BB-232HESP
RS-232 Surge Protector - 3-stage, 5-line

 • Ba giai đoạn bảo vệ trên mỗi dòng dữ liệu: 1) Ống phóng khí, 2) Điện trở nối tiếp, 3) Bộ triệt điện áp tạm thời
 • Bảo vệ kết nối tín hiệu mặt đất
 • Kết nối khối đầu cuối chắc chắn
 • Khung nối đất chuyên dụng
Model 232HESP là thiết bị bảo vệ tăng áp three-stage bảo vệ chống sét, tăng điện áp và các loại nhiễu điện áp khác với ba giai đoạn bảo vệ cho mỗi dòng: ống phóng khí - điện trở nối tiếp - cuối cùng là Transient Voltage Suppresser (TVS). Bộ bảo vệ tăng áp được đặt trong vỏ kim loại cứng, vỏ gắn bảng điều khiển với kết nối tín hiệu mặt đất được bảo vệ và khung mặt đất chuyên dụng. Để hoạt động tốt, điều quan trọng là phải có kết nối tốt giữa vít số 10 và mặt đất. Hai trụ thiết bị đầu cuối và hai khung gắn kim loại cung cấp một kết nối mặt đất tốt.

Product Specifications Download Spec

General
 • Technology
Serial Communication
 • Serial Standard
 • Serial Port Connector Type
 • Serial Port Number
Environment
 • Temperature (Operating Range)
Protection
 • Surge Suppression
Accessory General
 • Mounting
Mechanism
 • Enclosure (Metal)

General

 • Technology

  BB-232HESP Serial

Serial Communication

 • Serial Standard

  BB-232HESP RS-232
 • Serial Port Connector Type

  BB-232HESP Terminal block
 • Serial Port Number

  BB-232HESP 1

Environment

 • Temperature (Operating Range)

  BB-232HESP 0 ~ 70°C (32 ~ 158°F)

Protection

 • Surge Suppression

  BB-232HESP 3-stage Protection, 14.3-15.8Vdc

Accessory General

 • Mounting

  BB-232HESP Panel

Mechanism

 • Enclosure (Metal)

  BB-232HESP Metal

Need more info? Talk to our Online Rep!

Related Materials