MyAdvantech Registration

MyAdvantech is a personalized portal for Advantech customers. By becoming an Advantech member, you can receive latest product news, webinar invitations and special eStore offers.

Sign up today to get 24/7 quick access to your account information.

ITA-5831
Hệ thống không quạt với bộ vi xử lý Intel® thế hệ thứ 6 Core™ i; Sản phẩm tuân thủ tiêu chuẩn EN 50155 cho các ứng dụng đường sắt

 • Nền tảng Intel skylake-H với QM170
 • Máy tính không quạt cho các ứng dụng phương tiện đường sắt, hoàn toàn tuân thủ EN 50155
 • Tuân thủ tiêu chuẩn kiểm tra EN 50121-3-2 / EN 50121-4 EMC
 • Đầu nối chắc chắn (M12) được sử dụng cho các cổng giao tiếp và nguồn
 • Hỗ trợ mô đun lưu trữ Easy-Swap và mô đun I/O
Hệ thống không quạt với bộ vi xử lý Intel® thế hệ thứ 6 Core™ i; Sản phẩm tuân thủ tiêu chuẩn EN 50155 cho các ứng dụng đường sắt

Product Specifications (10) Download Spec

Processor System
 • CPU
 • Frequency
 • L3 Cache
 • Chipset
 • BIOS
Memory
 • Max. Capacity
Ethernet
 • Controller
 • Interface
 • Connector
Display
 • Graphic Memory
 • Controller
WatchDog Timer
 • Output
 • Interval
Power
 • Input
 • Connector
I/O
 • Digital I/O
 • COM Port
 • USB3.0
 • USB2.0
 • Audio
 • Display
EN 50155 Compliance
 • EMC
 • Ambient Temperature
 • Shock and Vibration
 • Supply Change Over
Certification
 • EMC
 • Safety Certifications
Storage
 • SSD
Mechanical
 • Dimension
Environment
 • Non-Operational Temperature
 • Operating Humidity
 • Operating-Temperature

Processor System

 • CPU

  ITA-5831-H0A1E Intel® Celeron 3902E
  ITA-5831-H5A1E Intel® Core™ i5-6442EQ
  ITA-5831-H7A1E Intel® Core™ i7-6822EQ
  ITA-5831-L0A1E Intel® Celeron 3902E
  ITA-5831-L5A1E Intel® Core™ i5-6442EQ
  ITA-5831-L7A1E Intel® Core™ i7-6822EQ
  ITA-5831-M7A1E Intel® Core™ i7-6822EQ
  ITA-5831-S0A1E Intel® Celeron 3902E
  ITA-5831-S5A1E Intel® Core™ i5-6442EQ
  ITA-5831-S7A1E Intel® Core™ i7-6822EQ
 • Frequency

  ITA-5831-H0A1E 1.9 GHz
  ITA-5831-H5A1E 1.9 GHz (Up to 2.7 GHz w/ burst frequency enable)
  ITA-5831-H7A1E 2.0 GHz (Up to 2.8 GHz w/ burst frequencey enable)
  ITA-5831-L0A1E 1.9 GHz
  ITA-5831-L5A1E 1.9 GHz (Up to 2.7 GHz w/ burst frequency enable)
  ITA-5831-L7A1E 2.0 GHz (Up to 2.8 GHz w/ burst frequencey enable)
  ITA-5831-M7A1E 2.0 GHz (Up to 2.8 GHz w/ burst frequencey enable)
  ITA-5831-S0A1E 1.9 GHz
  ITA-5831-S5A1E 1.9 GHz (Up to 2.7 GHz w/ burst frequency enable)
  ITA-5831-S7A1E 2.0 GHz (Up to 2.8 GHz w/ burst frequencey enable)
 • L3 Cache

  ITA-5831-H0A1E 3 MB
  ITA-5831-H5A1E 6 MB
  ITA-5831-H7A1E 8 MB
  ITA-5831-L0A1E 3 MB
  ITA-5831-L5A1E 6 MB
  ITA-5831-L7A1E 8 MB
  ITA-5831-M7A1E 8 MB
  ITA-5831-S0A1E 3 MB
  ITA-5831-S5A1E 6 MB
  ITA-5831-S7A1E 8 MB
 • Chipset

  ITA-5831-H0A1E Intel QM170
  ITA-5831-H5A1E Intel QM170
  ITA-5831-H7A1E Intel QM170
  ITA-5831-L0A1E Intel QM170
  ITA-5831-L5A1E Intel QM170
  ITA-5831-L7A1E Intel QM170
  ITA-5831-M7A1E Intel QM170
  ITA-5831-S0A1E Intel QM170
  ITA-5831-S5A1E Intel QM170
  ITA-5831-S7A1E Intel QM170
 • BIOS

  ITA-5831-H0A1E AMI SPI 16M byte
  ITA-5831-H5A1E AMI SPI 16M byte
  ITA-5831-H7A1E AMI SPI 16M byte
  ITA-5831-L0A1E AMI SPI 16M byte
  ITA-5831-L5A1E AMI SPI 16M byte
  ITA-5831-L7A1E AMI SPI 16M byte
  ITA-5831-M7A1E AMI SPI 16M byte
  ITA-5831-S0A1E AMI SPI 16M byte
  ITA-5831-S5A1E AMI SPI 16M byte
  ITA-5831-S7A1E AMI SPI 16M byte

Memory

 • Max. Capacity

  ITA-5831-H0A1E 8GB on board memory, DDR4 2133MHz
  ITA-5831-H5A1E 8GB on board memory, DDR4 2133MHz
  ITA-5831-H7A1E 8GB on board memory, DDR4 2133MHz
  ITA-5831-L0A1E 8GB on board memory, DDR4 2133MHz
  ITA-5831-L5A1E 8GB on board memory, DDR4 2133MHz
  ITA-5831-L7A1E 8GB on board memory, DDR4 2133MHz
  ITA-5831-M7A1E 8GB on board memory, DDR4 2133MHz
  ITA-5831-S0A1E 8GB on board memory, DDR4 2133MHz
  ITA-5831-S5A1E 8GB on board memory, DDR4 2133MHz
  ITA-5831-S7A1E 8GB on board memory, DDR4 2133MHz

Ethernet

 • Controller

  ITA-5831-H0A1E 2 x Intel® I210-IT
  ITA-5831-H5A1E 2 x Intel® I210-IT
  ITA-5831-H7A1E 2 x Intel® I210-IT
  ITA-5831-L0A1E 2 x Intel® I210-IT
  ITA-5831-L5A1E 2 x Intel® I210-IT
  ITA-5831-L7A1E 2 x Intel® I210-IT
  ITA-5831-M7A1E 2 x Intel® I210-IT
  ITA-5831-S0A1E 2 x Intel® I210-IT
  ITA-5831-S5A1E 2 x Intel® I210-IT
  ITA-5831-S7A1E 2 x Intel® I210-IT
 • Interface

  ITA-5831-H0A1E 10/100/1000 Mbps
  ITA-5831-H5A1E 10/100/1000 Mbps
  ITA-5831-H7A1E 10/100/1000 Mbps
  ITA-5831-L0A1E 10/100/1000 Mbps
  ITA-5831-L5A1E 10/100/1000 Mbps
  ITA-5831-L7A1E 10/100/1000 Mbps
  ITA-5831-M7A1E 10/100/1000 Mbps
  ITA-5831-S0A1E 10/100/1000 Mbps
  ITA-5831-S5A1E 10/100/1000 Mbps
  ITA-5831-S7A1E 10/100/1000 Mbps
 • Connector

  ITA-5831-H0A1E Up to 3 x M12 X-coded(F)
  ITA-5831-H5A1E Up to 3 x M12 X-coded(F)
  ITA-5831-H7A1E Up to 3 x M12 X-coded(F)
  ITA-5831-L0A1E Up to 3 x M12 X-coded(F)
  ITA-5831-L5A1E Up to 3 x M12 X-coded(F)
  ITA-5831-L7A1E Up to 3 x M12 X-coded(F)
  ITA-5831-M7A1E Up to 3 x M12 X-coded(F)
  ITA-5831-S0A1E Up to 3 x M12 X-coded(F)
  ITA-5831-S5A1E Up to 3 x M12 X-coded(F)
  ITA-5831-S7A1E Up to 3 x M12 X-coded(F)

Display

 • Graphic Memory

  ITA-5831-H0A1E Share with system memory up to 512MB
  ITA-5831-H5A1E Share with system memory up to 512MB
  ITA-5831-H7A1E Share with system memory up to 512MB
  ITA-5831-L0A1E Share with system memory up to 512MB
  ITA-5831-L5A1E Share with system memory up to 512MB
  ITA-5831-L7A1E Share with system memory up to 512MB
  ITA-5831-M7A1E Share with system memory up to 512MB
  ITA-5831-S0A1E Share with system memory up to 512MB
  ITA-5831-S5A1E Share with system memory up to 512MB
  ITA-5831-S7A1E Share with system memory up to 512MB
 • Controller

  ITA-5831-H0A1E Intel Integrated Graphics GT1
  ITA-5831-H5A1E Intel Integrated Graphics GT2
  ITA-5831-H7A1E Intel Integrated Graphics GT2
  ITA-5831-L0A1E Intel Integrated Graphics GT1
  ITA-5831-L5A1E Intel Integrated Graphics GT2
  ITA-5831-L7A1E Intel Integrated Graphics GT2
  ITA-5831-M7A1E Intel Integrated Graphics GT2, Celeron with GT1
  ITA-5831-S0A1E Intel Integrated Graphics GT1
  ITA-5831-S5A1E Intel Integrated Graphics GT2
  ITA-5831-S7A1E Intel Integrated Graphics GT2

WatchDog Timer

 • Output

  ITA-5831-H0A1E System Reset
  ITA-5831-H5A1E System Reset
  ITA-5831-H7A1E System Reset
  ITA-5831-L0A1E System Reset
  ITA-5831-L5A1E System Reset
  ITA-5831-L7A1E System Reset
  ITA-5831-M7A1E System Reset
  ITA-5831-S0A1E System Reset
  ITA-5831-S5A1E System Reset
  ITA-5831-S7A1E System Reset
 • Interval

  ITA-5831-H0A1E Programmable 1~255 sec
  ITA-5831-H5A1E Programmable 1~255 sec
  ITA-5831-H7A1E Programmable 1~255 sec
  ITA-5831-L0A1E Programmable 1~255 sec
  ITA-5831-L5A1E Programmable 1~255 sec
  ITA-5831-L7A1E Programmable 1~255 sec
  ITA-5831-M7A1E Programmable 1~255 sec
  ITA-5831-S0A1E Programmable 1~255 sec
  ITA-5831-S5A1E Programmable 1~255 sec
  ITA-5831-S7A1E Programmable 1~255 sec

Power

 • Input

  ITA-5831-H0A1E DC-IN 72V
  ITA-5831-H5A1E DC-IN 72V
  ITA-5831-H7A1E DC-IN 72V
  ITA-5831-L0A1E DC-IN 24V
  ITA-5831-L5A1E DC-IN 24V
  ITA-5831-L7A1E DC-IN 24V
  ITA-5831-M7A1E DC-IN 48V
  ITA-5831-S0A1E DC-IN 110V
  ITA-5831-S5A1E DC-IN 110V
  ITA-5831-S7A1E DC-IN 110V
 • Connector

  ITA-5831-H0A1E 1 x M12 S-coded(M) 4-pin
  ITA-5831-H5A1E 1 x M12 S-coded(M) 4-pin
  ITA-5831-H7A1E 1 x M12 S-coded(M) 4-pin
  ITA-5831-L0A1E 1 x M12 S-coded(M) 4-pin
  ITA-5831-L5A1E 1 x M12 S-coded(M) 4-pin
  ITA-5831-L7A1E 1 x M12 S-coded(M) 4-pin
  ITA-5831-M7A1E 1 x M12 S-coded(M) 4-pin
  ITA-5831-S0A1E 1 x M12 S-coded(M) 4-pin
  ITA-5831-S5A1E 1 x M12 S-coded(M) 4-pin
  ITA-5831-S7A1E 1 x M12 S-coded(M) 4-pin

I/O

 • Digital I/O

  ITA-5831-H0A1E 1 x DB9, 4GPI/4GPO with 2KV Isolation
  ITA-5831-H5A1E 1 x DB9, 4GPI/4GPO with 2KV Isolation
  ITA-5831-H7A1E 1 x DB9, 4GPI/4GPO with 2KV Isolation
  ITA-5831-L0A1E 1 x DB9, 4GPI/4GPO with 2KV Isolation
  ITA-5831-L5A1E 1 x DB9, 4GPI/4GPO with 2KV Isolation
  ITA-5831-L7A1E 1 x DB9, 4GPI/4GPO with 2KV Isolation
  ITA-5831-M7A1E 1 x DB9, 4GPI/4GPO with 2KV Isolation
  ITA-5831-S0A1E 1 x DB9, 4GPI/4GPO with 2KV Isolation
  ITA-5831-S5A1E 1 x DB9, 4GPI/4GPO with 2KV Isolation
  ITA-5831-S7A1E 1 x DB9, 4GPI/4GPO with 2KV Isolation
 • COM Port

  ITA-5831-H0A1E 2 x DB9, RS-232/422/485 with 2KV Isolation, Support auto-flow control
  ITA-5831-H5A1E 2 x DB9, RS-232/422/485 with 2KV Isolation, Support auto-flow control
  ITA-5831-H7A1E 2 x DB9, RS-232/422/485 with 2KV Isolation, Support auto-flow control
  ITA-5831-L0A1E 2 x DB9, RS-232/422/485 with 2KV Isolation, Support auto-flow control
  ITA-5831-L5A1E 2 x DB9, RS-232/422/485 with 2KV Isolation, Support auto-flow control
  ITA-5831-L7A1E 2 x DB9, RS-232/422/485 with 2KV Isolation, Support auto-flow control
  ITA-5831-M7A1E 2 x DB9, RS-232/422/485 with 2KV Isolation, Support auto-flow control
  ITA-5831-S0A1E 2 x DB9, RS-232/422/485 with 2KV Isolation, Support auto-flow control
  ITA-5831-S5A1E 2 x DB9, RS-232/422/485 with 2KV Isolation, Support auto-flow control
  ITA-5831-S7A1E 2 x DB9, RS-232/422/485 with 2KV Isolation, Support auto-flow control
 • USB3.0

  ITA-5831-H0A1E 2 x USB3.0 with Type A
  ITA-5831-H5A1E 2 x USB3.0 with Type A
  ITA-5831-H7A1E 2 x USB3.0 with Type A
  ITA-5831-L0A1E 2 x USB3.0 with Type A
  ITA-5831-L5A1E 2 x USB3.0 with Type A
  ITA-5831-L7A1E 2 x USB3.0 with Type A
  ITA-5831-M7A1E 2 x USB3.0 with Type A
  ITA-5831-S0A1E 2 x USB3.0 with Type A
  ITA-5831-S5A1E 2 x USB3.0 with Type A
  ITA-5831-S7A1E 2 x USB3.0 with Type A
 • USB2.0

  ITA-5831-H0A1E 1 x USB2.0 with M12 A-coded(F) 4-pin
  ITA-5831-H5A1E 1 x USB2.0 with M12 A-coded(F) 4-pin
  ITA-5831-H7A1E 1 x USB2.0 with M12 A-coded(F) 4-pin
  ITA-5831-L0A1E 1 x USB2.0 with M12 A-coded(F) 4-pin
  ITA-5831-L5A1E 1 x USB2.0 with M12 A-coded(F) 4-pin
  ITA-5831-L7A1E 1 x USB2.0 with M12 A-coded(F) 4-pin
  ITA-5831-M7A1E 1 x USB2.0 with M12 A-coded(F) 4-pin
  ITA-5831-S0A1E 1 x USB2.0 with M12 A-coded(F) 4-pin
  ITA-5831-S5A1E 1 x USB2.0 with M12 A-coded(F) 4-pin
  ITA-5831-S7A1E 1 x USB2.0 with M12 A-coded(F) 4-pin
 • Audio

  ITA-5831-H0A1E 1 x Speaker-out with 2W4Ω Amp., 1 x Mic-in
  ITA-5831-H5A1E 1 x Speaker-out with 2W4Ω Amp., 1 x Mic-in
  ITA-5831-H7A1E 1 x Speaker-out with 2W4Ω Amp., 1 x Mic-in
  ITA-5831-L0A1E 1 x Speaker-out with 2W4Ω Amp., 1 x Mic-in
  ITA-5831-L5A1E 1 x Speaker-out with 2W4Ω Amp., 1 x Mic-in
  ITA-5831-L7A1E 1 x Speaker-out with 2W4Ω Amp., 1 x Mic-in
  ITA-5831-M7A1E 1 x Speaker-out with 2W4Ω Amp., 1 x Mic-in
  ITA-5831-S0A1E 1 x Speaker-out with 2W4Ω Amp., 1 x Mic-in
  ITA-5831-S5A1E 1 x Speaker-out with 2W4Ω Amp., 1 x Mic-in
  ITA-5831-S7A1E 1 x Speaker-out with 2W4Ω Amp., 1 x Mic-in
 • Display

  ITA-5831-H0A1E 1 x DVI-I
  ITA-5831-H5A1E 1 x DVI-I
  ITA-5831-H7A1E 1 x DVI-I
  ITA-5831-L0A1E 1 x DVI-I
  ITA-5831-L5A1E 1 x DVI-I
  ITA-5831-L7A1E 1 x DVI-I
  ITA-5831-M7A1E 1 x DVI-I
  ITA-5831-S0A1E 1 x DVI-I
  ITA-5831-S5A1E 1 x DVI-I
  ITA-5831-S7A1E 1 x DVI-I

EN 50155 Compliance

 • EMC

  ITA-5831-H0A1E EN 50121-3-2, EN 50121-4
  ITA-5831-H5A1E EN 50121-3-2, EN 50121-4
  ITA-5831-H7A1E EN 50121-3-2, EN 50121-4
  ITA-5831-L0A1E EN 50121-3-2, EN 50121-4
  ITA-5831-L5A1E EN 50121-3-2, EN 50121-4
  ITA-5831-L7A1E EN 50121-3-2, EN 50121-4
  ITA-5831-M7A1E EN 50121-3-2, EN 50121-4
  ITA-5831-S0A1E EN 50121-3-2, EN 50121-4
  ITA-5831-S5A1E EN 50121-3-2, EN 50121-4
  ITA-5831-S7A1E EN 50121-3-2, EN 50121-4
 • Ambient Temperature

  ITA-5831-H0A1E EN 50155 TX(-40~70℃)
  ITA-5831-H5A1E EN 50155 TX(-40~70℃)
  ITA-5831-H7A1E EN 50155 TX(-40~70℃)
  ITA-5831-L0A1E EN 50155 TX(-40~70℃)
  ITA-5831-L5A1E EN 50155 TX(-40~70℃)
  ITA-5831-L7A1E EN 50155 TX(-40~70℃)
  ITA-5831-M7A1E EN 50155 TX(-40~70℃)
  ITA-5831-S0A1E EN 50155 TX(-40~70℃)
  ITA-5831-S5A1E EN 50155 TX(-40~70℃)
  ITA-5831-S7A1E EN 50155 TX(-40~70℃)
 • Shock and Vibration

  ITA-5831-H0A1E IEC 61373 body mount class B
  ITA-5831-H5A1E IEC 61373 body mount class B
  ITA-5831-H7A1E IEC 61373 body mount class B
  ITA-5831-L0A1E IEC 61373 body mount class B
  ITA-5831-L5A1E IEC 61373 body mount class B
  ITA-5831-L7A1E IEC 61373 body mount class B
  ITA-5831-M7A1E IEC 61373 body mount class B
  ITA-5831-S0A1E IEC 61373 body mount class B
  ITA-5831-S5A1E IEC 61373 body mount class B
  ITA-5831-S7A1E IEC 61373 body mount class B
 • Supply Change Over

  ITA-5831-H0A1E Class C1
  ITA-5831-H5A1E Class C1
  ITA-5831-H7A1E Class C1
  ITA-5831-L0A1E Class C1
  ITA-5831-L5A1E Class C1
  ITA-5831-L7A1E Class C1
  ITA-5831-M7A1E Class C1
  ITA-5831-S0A1E Class C1
  ITA-5831-S5A1E Class C1
  ITA-5831-S7A1E Class C1

Certification

 • EMC

  ITA-5831-H0A1E CE/FCC Class A, CCC, BSMI
  ITA-5831-H5A1E CE/FCC Class A, CCC, BSMI
  ITA-5831-H7A1E CE/FCC Class A, CCC, BSMI
  ITA-5831-L0A1E CE/FCC Class A, CCC, BSMI
  ITA-5831-L5A1E CE/FCC Class A, CCC, BSMI
  ITA-5831-L7A1E CE/FCC Class A, CCC, BSMI
  ITA-5831-M7A1E CE/FCC Class A, CCC, BSMI
  ITA-5831-S0A1E CE/FCC Class A, CCC, BSMI
  ITA-5831-S5A1E CE/FCC Class A, CCC, BSMI
  ITA-5831-S7A1E CE/FCC Class A, CCC, BSMI
 • Safety Certifications

  ITA-5831-H0A1E UL/CB/CCC/BSMI
  ITA-5831-H5A1E UL/CB/CCC/BSMI
  ITA-5831-H7A1E UL/CB/CCC/BSMI
  ITA-5831-L0A1E UL/CB/CCC/BSMI
  ITA-5831-L5A1E UL/CB/CCC/BSMI
  ITA-5831-L7A1E UL/CB/CCC/BSMI
  ITA-5831-M7A1E UL/CB/CCC/BSMI
  ITA-5831-S0A1E UL/CB/CCC/BSMI
  ITA-5831-S5A1E UL/CB/CCC/BSMI
  ITA-5831-S7A1E UL/CB/CCC/BSMI

Storage

 • SSD

  ITA-5831-H0A1E Max to 3 x 2.5" SSD(7mm)
  ITA-5831-H5A1E Max to 3 x 2.5" SSD(7mm)
  ITA-5831-H7A1E Max to 3 x 2.5" SSD(7mm)
  ITA-5831-L0A1E Max to 3 x 2.5" SSD(7mm)
  ITA-5831-L5A1E Max to 3 x 2.5" SSD(7mm)
  ITA-5831-L7A1E Max to 3 x 2.5" SSD(7mm)
  ITA-5831-M7A1E Max to 3 x 2.5" SSD(7mm)
  ITA-5831-S0A1E Max to 3 x 2.5" SSD(7mm)
  ITA-5831-S5A1E Max to 3 x 2.5" SSD(7mm)
  ITA-5831-S7A1E Max to 3 x 2.5" SSD(7mm)

Mechanical

 • Dimension

  ITA-5831-H0A1E 220 x 198 x 88 mm/256 x 198 x 91 mm with mounting kits
  ITA-5831-H5A1E 220 x 198 x 88 mm/256 x 198 x 91 mm with mounting kits
  ITA-5831-H7A1E 220 x 198 x 88 mm/256 x 198 x 91 mm with mounting kits
  ITA-5831-L0A1E 220 x 198 x 88 mm/256 x 198 x 91 mm with mounting kits
  ITA-5831-L5A1E 220 x 198 x 88 mm/256 x 198 x 91 mm with mounting kits
  ITA-5831-L7A1E 220 x 198 x 88 mm/256 x 198 x 91 mm with mounting kits
  ITA-5831-M7A1E 220 x 198 x 88 mm/256 x 198 x 91 mm with mounting kits
  ITA-5831-S0A1E 220 x 198 x 88 mm/256 x 198 x 91 mm with mounting kits
  ITA-5831-S5A1E 220 x 198 x 88 mm/256 x 198 x 91 mm with mounting kits
  ITA-5831-S7A1E 220 x 198 x 88 mm/256 x 198 x 91 mm with mounting kits

Environment

 • Non-Operational Temperature

  ITA-5831-H0A1E -40 ~ 85° C (-40 ~ 185° F)
  ITA-5831-H5A1E -40 ~ 85° C (-40 ~ 185° F)
  ITA-5831-H7A1E -40 ~ 85° C (-40 ~ 185° F)
  ITA-5831-L0A1E -40 ~ 85° C (-40 ~ 185° F)
  ITA-5831-L5A1E -40 ~ 85° C (-40 ~ 185° F)
  ITA-5831-L7A1E -40 ~ 85° C (-40 ~ 185° F)
  ITA-5831-M7A1E -40 ~ 85° C (-40 ~ 185° F)
  ITA-5831-S0A1E -40 ~ 85° C (-40 ~ 185° F)
  ITA-5831-S5A1E -40 ~ 85° C (-40 ~ 185° F)
  ITA-5831-S7A1E -40 ~ 85° C (-40 ~ 185° F)
 • Operating Humidity

  ITA-5831-H0A1E 5 ~ 95% @ 40° C
  ITA-5831-H5A1E 5 ~ 95% @ 40° C
  ITA-5831-H7A1E 5 ~ 95% @ 40° C
  ITA-5831-L0A1E 5 ~ 95% @ 40° C
  ITA-5831-L5A1E 5 ~ 95% @ 40° C
  ITA-5831-L7A1E 5 ~ 95% @ 40° C
  ITA-5831-M7A1E 5 ~ 95% @ 40° C
  ITA-5831-S0A1E 5 ~ 95% @ 40° C
  ITA-5831-S5A1E 5 ~ 95% @ 40° C
  ITA-5831-S7A1E 5 ~ 95% @ 40° C
 • Operating-Temperature

  ITA-5831-H0A1E -40 ~ 70 ℃
  ITA-5831-H5A1E -40 ~ 70 ℃
  ITA-5831-H7A1E -40 ~ 70 ℃
  ITA-5831-L0A1E -40 ~ 70 ℃
  ITA-5831-L5A1E -40 ~ 70 ℃
  ITA-5831-L7A1E -40 ~ 70 ℃
  ITA-5831-M7A1E -40 ~ 70 ℃
  ITA-5831-S0A1E -40 ~ 70 ℃
  ITA-5831-S5A1E -40 ~ 70 ℃
  ITA-5831-S7A1E -40 ~ 70 ℃

Need more info? Talk to our Online Rep!

Related Materials