MyAdvantech Registration

MyAdvantech is a personalized portal for Advantech customers. By becoming an Advantech member, you can receive latest product news, webinar invitations and special eStore offers.

Sign up today to get 24/7 quick access to your account information.

ADAM-6750
Gateway thông minh nhỏ gọn với Digital I/O

New
 • Nền tảng mở Linux
 • CPU: Cortex-A8 32-Bit 1GHz
 • Loại I/O: 12-ch DI(hỗ trợ 3KHz counter input), 12-ch DO(hỗ trợ 3KHz pulse output)
 • Lập trình: C Language API, Node-RED (Môi trường lập trình đồ họa)
 • Truy cập đám mây / cơ sở dữ liệu
 • Phân tích dữ liệu biên
ADAM-6700 là gateway thông minh nhỏ gọn tại biên cung cấp một giải pháp tích hợp dưới dạng gateway dựa trên Linux có khả năng thực hiện nhiều tác vụ ở biên. Không giống như các sản phẩm khác trên thị trường, ADAM-6700 được trang bị một loạt giao diện I/O cho chức năng thu thập dữ liệu toàn diện.

Product Specifications Download Spec

Counter/Encoder Input
 • Channels
 • Max. Input Frequency
Environment
 • Isolation Voltage
 • Operating Temperature
Ethernet
 • No. of Ports
 • Speed
General
 • Connectors
 • Programming Language
Hardware
 • I/O
 • OS Support
 • Storage
Isolated Digital Input
 • Channels
 • Input Voltage
Isolated Digital Output
 • Channels
 • Output Type
 • Output Voltage
 • Sink Current
Power Requirements
 • Input Voltage

Counter/Encoder Input

 • Channels

  ADAM-6750-A 12
 • Max. Input Frequency

  ADAM-6750-A 3 kHz

Environment

 • Isolation Voltage

  ADAM-6750-A 2,500 VDC
 • Operating Temperature

  ADAM-6750-A -40~70 °C (-40~158 °F)

Ethernet

 • No. of Ports

  ADAM-6750-A 2
 • Speed

  ADAM-6750-A 10/100 Mbps

General

 • Connectors

  ADAM-6750-A 1 x 9-pin plug-in screw terminal, 2 x 15-pin plug-in screw terminal
 • Programming Language

  ADAM-6750-A Node-RED, Liunx C

Hardware

 • I/O

  ADAM-6750-A 2 x RS-485, 1 x Micro USB, 1 x USB 2.0
 • OS Support

  ADAM-6750-A Linux
 • Storage

  ADAM-6750-A 1 x micro SD Slot

Isolated Digital Input

 • Channels

  ADAM-6750-A 12
 • Input Voltage

  ADAM-6750-A Dry Contact
  Logic level 1: close to GND
  Logic level 0: open
  Wet Contact
  Logic level 1: 10~30 VDC
  Logic level 0: 0~3 VDC

Isolated Digital Output

 • Channels

  ADAM-6750-A 12
 • Output Type

  ADAM-6750-A Sink
 • Output Voltage

  ADAM-6750-A 0~30 VDC
 • Sink Current

  ADAM-6750-A 100 mA max./channel

Power Requirements

 • Input Voltage

  ADAM-6750-A 10~30 VDC

Need more info? Talk to our Online Rep!