MyAdvantech Registration

MyAdvantech is a personalized portal for Advantech customers. By becoming an Advantech member, you can receive latest product news, webinar invitations and special eStore offers.

Sign up today to get 24/7 quick access to your account information.

ADAM-6017
Module Modbus TCP đầu vào analog cách ly 8-ch với 2-ch DO

 • Tốc độ truyền thông 10/100 Mbps
 • Loại I/O: 8 AI / 2 DO
 • Kiểu đầu vào: mV, V, mA
 • Cung cấp trang web mặc định / tùy chỉnh
 • Cung cấp chức năng toán học : Min., Max., Avg.
ADAM-6017 được thiết kế với 8 đầu vào analog (analog input) và 2 đầu ra kỹ thuật số (digital output) để đáp ứng mọi nhu cầu của nhà máy. Mỗi kênh analog được phép xác định cấu hình một phạm vi riêng cho nhiều ứng dụng.

Product Specifications Download Spec

Analog Input
 • Channels
 • Input Range
 • lnput Type
 • Resolution(Bits)
 • Sampling Rates(S/s)
Communications
 • Interface
Environment
 • Isolation Voltage
 • Operating Temperature
General
 • Connectors
 • Protocol
Isolated Digital Output
 • Channels
 • Output Type
 • Output Voltage
 • Sink Current
Power Requirements
 • Input Voltage

Analog Input

 • Channels

  ADAM-6017-D 8
 • Input Range

  ADAM-6017-D ±0.15 V ±0.5 V, ±1 V, ±5 V, ±10 V, ±20 mA, 0~20 mA, 4~20 mA, 0~0.15V, 0~0.5 V, 0~1 V, 0~5 V, 0~10 V
 • lnput Type

  ADAM-6017-D V, mV, mA
 • Resolution(Bits)

  ADAM-6017-D 16-bit
 • Sampling Rates(S/s)

  ADAM-6017-D 100 S/s (sum)

Communications

 • Interface

  ADAM-6017-D Ethernet

Environment

 • Isolation Voltage

  ADAM-6017-D 2,000 VDC
 • Operating Temperature

  ADAM-6017-D -40~70 °C (-40~158 °F)

General

 • Connectors

  ADAM-6017-D 1 x RJ45, 1 x 13-pin plug-in screw terminal, 1 x 9-pin plug-in screw terminal
 • Protocol

  ADAM-6017-D Modbus/TCP, TCP/IP, UDP, HTTP, DHCP, MQTT, SNMP, ASCII command

Isolated Digital Output

 • Channels

  ADAM-6017-D 2
 • Output Type

  ADAM-6017-D Sink
 • Output Voltage

  ADAM-6017-D 0~30 VDC
 • Sink Current

  ADAM-6017-D 100 mA max./channel

Power Requirements

 • Input Voltage

  ADAM-6017-D 10~30 VDC

Need more info? Talk to our Online Rep!

Related Materials