MyAdvantech Registration

MyAdvantech is a personalized portal for Advantech customers. By becoming an Advantech member, you can receive latest product news, webinar invitations and special eStore offers.

Sign up today to get 24/7 quick access to your account information.

Analog Input

Advantech analog input card đáp ứng yêu cầu DAQ của bạn. Nó cung cấp 32 kênh đầu vào analog nhấn mạnh vào truyền phát dữ liệu liên tục, không dừng, tốc độ cao, truyền dữ liệu của các mẫu A/D đến bộ nhớ máy chủ.