MyAdvantech Registration

MyAdvantech is a personalized portal for Advantech customers. By becoming an Advantech member, you can receive latest product news, webinar invitations and special eStore offers.

Sign up today to get 24/7 quick access to your account information.

PCI-1245
PCI Card DSP-based 4-axis Stepping và Servo Motor Control Universal

 • Đầu vào bộ mã hóa là 10 MHz cho chế độ 4xAB, 2,5 MHz cho chế độ CW / CCW
 • Pulse output lên tới 5 Mpps
 • Bộ nhớ đệm (10K điểm) để lập kế hoạch quỹ đạo được thiết kế trong DSP
 • Hỗ trợ E-Gear và nội suy xoắn ốc
 • Hỗ trợ E-CAM cung cấp 256 điểm để mô tả các cấu hình CAM mà bộ đệm nằm trong DSP
 • Đầu vào Hardware Emergency
 • Đồng hồ bấm giờ
 • Chốt vị trí thông qua ORG & tín hiệu chỉ số
 • Kích hoạt so sánh vị trí tới 100 KHz và bộ nhớ đệm lên tới 100K điểm trong DSP
 • Lập trình ngắt
 • Hỗ trợ gantry mode bằng điều khiển semi-closed loop pulse train
 • Các kênh đầu vào dành riêng cho RDY / LTC và các kênh đầu ra dành riêng cho SVON / CMP / CAM-DO / ERC có thể chuyển đổi cho các mục đích đầu vào và đầu ra chung
PCI-1245 là card PCI phổ quát 4 trục (hỗ trợ cả khe tín hiệu 3,3 V và 5 V) được điều khiển cho các ứng dụng cần điều khiển nội suy, đồng bộ hóa giữa nhiều trục và đường viền liên tục. PCI-1245 sử dụng DSP và FPGA hiệu suất cao để tính toán quỹ đạo chuyển động, điều khiển thời gian đồng bộ hóa cho nhiều trục và xử lý đầu vào/đầu ra để cung cấp chức năng, như nội suy tuyến tính, nội suy tròn 2/3 trục, So sánh kích hoạt, tăng và giảm tốc độ T/S-curve. Ngoài ra, Advantech cung cấp thư viện Common Motion API, tiện ích đồ họa và các ví dụ thân thiện với người dùng để giảm tải việc lập trình, giúp người dùng hoàn thành cấu hình và chẩn đoán dễ dàng.

Product Specifications Download Spec

Counter/Encoder Input
 • Counting Range
Encoder Type and Interface
 • Counts per Enc. Cycle
 • Input Range
 • Input Type
 • Max. Input Frequency
Frequency
 • Signal Input
General
 • Connectors
 • Humidity (Operating)
 • Humidity (Storage)
Local I/O
 • General Input Signal
 • General Output Signal
Pulse Type Motion Control
 • Interpolation
 • Max. Output Speed
 • Motor Driver Support
 • Pulse Output Type
 • Step Count Range
 • Velocity Profiles

Counter/Encoder Input

 • Counting Range

  PCI-1245-AE 32-bit

Encoder Type and Interface

 • Counts per Enc. Cycle

  PCI-1245-AE x1, x2, x4 (A/B phase only)
 • Input Range

  PCI-1245-AE 0~1 VDC for low; 3.5~5 VDC for high
 • Input Type

  PCI-1245-AE Quadrature (A/B phase) or up/down
 • Max. Input Frequency

  PCI-1245-AE 10 MHz under x4 A/B phase mode

Frequency

 • Signal Input

  PCI-1245-AE Logic level 1: 10~30 VDC
  Logic level 0: 0~3 VDC

General

 • Connectors

  PCI-1245-AE 1 x 100-pin SCSI female connector
 • Humidity (Operating)

  PCI-1245-AE 5~95% RH (non-condensing)
 • Humidity (Storage)

  PCI-1245-AE 5~95% RH (non-condensing)

Local I/O

 • General Input Signal

  PCI-1245-AE Input voltage: 24 VDC Max.
  Input delay: 100 us Max. (isolation delay)
  Signal:
  EMG (emergency stop)
  ORG, LMT+, LMT-
  INPOS (in position signal)
  LTC (counter latch)
  RDY (servo ready)
  ALARM (servo alarm)
 • General Output Signal

  PCI-1245-AE Output voltage: Open collect 24 VDC Max
  Output delay: 100 us Max. (isolation delay)
  Sink current: 100 mA per channel
  Signal:
  CMP (position compare in range output)
  SVON (servo on)
  RALM (reset driver alarm)
  ERC (counter clear signal)

Pulse Type Motion Control

 • Interpolation

  PCI-1245-AE 2 to 4-axis linear, 2-axis circular, X-Y plane with Z thread helical interpolation
 • Max. Output Speed

  PCI-1245-AE 5 Mbps
 • Motor Driver Support

  PCI-1245-AE Pulse-type servo/stepping
 • Pulse Output Type

  PCI-1245-AE Pulse/direction (1-pulse, 1-direction type) or CW/CCW (2-pulse type)
 • Step Count Range

  PCI-1245-AE ±2, 147, 483, 646
 • Velocity Profiles

  PCI-1245-AE T-Curve, S-Curve

Need more info? Talk to our Online Rep!

Related Materials