MyAdvantech Registration

MyAdvantech is a personalized portal for Advantech customers. By becoming an Advantech member, you can receive latest product news, webinar invitations and special eStore offers.

Sign up today to get 24/7 quick access to your account information.

CAN Communication Cards

Các bảng CAN-bus hỗ trợ PCI CAN và PCIe CAN là các bộ điều khiển CAN đặc biệt cho PC của bạn. Thiết kế bus arbitration và phát hiện lỗi làm giảm đáng kể việc mất dữ liệu và đảm bảo độ tin cậy của hệ thống.

Product List