MyAdvantech Registration

MyAdvantech is a personalized portal for Advantech customers. By becoming an Advantech member, you can receive latest product news, webinar invitations and special eStore offers.

Sign up today to get 24/7 quick access to your account information.

Advantech DAQNavi SDK

Gói SDK DAQNavi tích hợp là một phần mềm thân thiện với người dùng để giúp sử dụng thiết bị Dataforth DAQ. Phần mềm DAQ này bao gồm SDK, tiện ích DAQ, trình điều khiển và hướng dẫn được thiết kế để tăng tính thuận tiện cho việc sử dụng.

Product Categories

  • I/O Drivers & Utilities

    Phần mềm DAQ giúp chẩn đoán phần cứng với trình điều khiển I/O hoàn chỉnh. Nó cũng bao gồm DAQ SDK và phần mềm ứng dụng tiện ích DAQ để kiểm soát giao diện phần cứng cụ thể.

  • Machine Condition Monitoring Software

    Advantech offers Machine Condition Monitoring Software for machine predictive maintenance and remote management.

Related Materials