MyAdvantech Registration

MyAdvantech is a personalized portal for Advantech customers. By becoming an Advantech member, you can receive latest product news, webinar invitations and special eStore offers.

Sign up today to get 24/7 quick access to your account information.

Thiết Bị Mạng Tabletop

Các thiết bị tabletop của Advantech là các nền tảng mạng Intel-based được thiết kế cho các cổng NFV, SD-WAN, vCPE, IPS / IDS và VPN. Các thiết bị mạng, với thiết kế làm mát không quạt, tiêu thụ ít năng lượng nhưng mạnh mẽ cho các giải pháp UTM entry-level

Product List

 • FWA-1013

  Universal Network Appliance with Intel Atom® P5000/C5000 Processor for uCPE and SD-WAN

 • FWA-T011

  Thiết bị mạng nhỏ với Intel® Celeron® N3350 / J3455 cho Entry level SD-WAN và Security Gateway

 • FWA-1010VC

  Thiết bị mạng tabletop với bộ vi xử lý Intel® Atom™ C2000 cho universal vCPE và SD-WAN

 • FWA-1011

  Thiết bị mạng tabletop với bộ vi xử lý Intel Atom® x5-E3940 / x5-E3930 với Cổng LAN 6GbE

 • FWA-1012VC

  Thiết bị mạng Universal với bộ vi xử lý Intel® Atom™ C3000 cho vE-CPE và SD-WAN

 • FWA-1112VC

  Fanless Network Appliance for SD-WAN & uCPE Edge Deployment with Coming 5G & Wi-Fi 6 Support

 • FWA-1112VCL

  Fanless Network Appliance for SD-WAN& uCPE Edge Deployment with Coming 5G & Wi-Fi 6 Support

 • FWA-1211

  Industrial Grade Cyber Security Appliance based on Intel® Atom™ x5-E3940/ x5-E3930 Processor

 • FWA-1320

  Thiết bị mạng tabletop với bộ vi xử lý Intel® Atom™ C2000 cho các ứng dụng mạng và vE-CPE