MyAdvantech Registration

MyAdvantech is a personalized portal for Advantech customers. By becoming an Advantech member, you can receive latest product news, webinar invitations and special eStore offers.

Sign up today to get 24/7 quick access to your account information.

Din-Rail Automation Controller, UNO-1000 Series

Thanh ray DIN-rail và máy tính tự động được C1D2 phê duyệt là một nền tảng gateway IOT giúp chuyển đổi các giao thức truyền thông, điều khiển I/O và lưu trữ dữ liệu trong nhiều lĩnh vực công nghiệp khác nhau.

Product List

 • UNO-127

  Pocket-Size DIN-Rail Edge IPC with Intel® Atom® x6413E

  New
 • UNO-148

  Fanless DIN-Rail IPC with 11th Gen Intel® Core™ i CPU

 • UNO-137

  Small-Size Integrated DIN-Rail IPC with Intel® Atom® E3940

 • UNO-1372G-J

  Máy tính điều khiển DIN-rail cỡ nhỏ Intel® Celeron® J1900, 4G DDR3L, 2 GbE, iso. 4 COM, 4 DI, 4 DO,4 USB, HDMI, DP, TPM2.0

 • UNO-1372GH

  Máy tính điều khiển DIN-Rai Quad-Core Intel® Atom™ được chứng nhận Class I, Division 2

 • UNO-1372G

  Máy tính điều khiển DIN-rail cỡ nhỏ Intel® Atom™ Quad-Core với 3 x GbE, built-in 4GB DDR3L, 2 x mPCIe, 1 mSATA, 2 x COM, 8 x DI/O, 3 x USB, HDMI, VGA

Related Materials