MyAdvantech Registration

MyAdvantech is a personalized portal for Advantech customers. By becoming an Advantech member, you can receive latest product news, webinar invitations and special eStore offers.

Sign up today to get 24/7 quick access to your account information.

BB-232UDS
RS-232 Universal Data Splitter

  • Chia sẻ máy in hoặc modem của bạn
  • Sử dụng như một bộ chia dữ liệu modem hoặc máy in
  • Lập trình luồng dữ liệu thông qua DIP Switch
Model 232UDS, universal serial data splitter, có thể được kết nối để bất kỳ hai thiết bị RS-232 nào cũng có thể kết nối với bất kỳ một thiết bị RS-232 nào. Ví dụ: hai máy tính có thể chia sẻ cùng một modem hoặc máy in nối tiếp cùng một lúc và mỗi máy tính có thể vẫn được kết nối mọi lúc. Các chân khác phải được lập trình cho hướng lưu lượng dữ liệu phù hợp. Model 232UDS có thể hoạt động như bộ chia dữ liệu modem hoặc bộ chia dữ liệu máy in. Nó cho phép bạn chuyển đổi chọn các dòng OR với nhau và các dòng nào được truyền thẳng qua. Thiết bị này tự cấp nguồn từ dòng RS-232 và có thể được cài đặt vĩnh viễn.

Need more info? Talk to our Online Rep!