MyAdvantech Registration

MyAdvantech is a personalized portal for Advantech customers. By becoming an Advantech member, you can receive latest product news, webinar invitations and special eStore offers.

Sign up today to get 24/7 quick access to your account information.

DPX Comparison
Bo mạch chủ và hệ thống DPX® Series

  • Phạm vi rộng nhất của nền tảng gaming
  • Cấp công nghiệp
  • Hiệu suất cao
  • Vòng đời dài
  • Giải pháp hoàn chỉnh tích hợp cao
  • Tuân thủ quy định quốc tế
Khi nói đến các hệ thống chơi gaming loạt máy tính và hệ thống máy tính công nghiệp DPX® cung cấp nhiều lựa chọn nhất cho vòng đời dài, các sản phẩm hiệu suất cao có sẵn ở bất cứ đâu. Hai dòng sản phẩm, Standalone and Economy, đều cung cấp khả năng tương

Need more info? Talk to our Online Rep!