MyAdvantech Registration

MyAdvantech is a personalized portal for Advantech customers. By becoming an Advantech member, you can receive latest product news, webinar invitations and special eStore offers.

Sign up today to get 24/7 quick access to your account information.

Edge SRP

WebAccess là cốt lõi của giải pháp IoT của Advantech, nó là phần mềm SCADA có thể cấu hình từ Máy khách/Máy chủ/Trình duyệt đầu tiên. Thông qua hệ thống HMI/SCADA của Advantech, chúng tôi có thể xây dựng nền tảng quản lý dữ liệu IoT. Ngoài ra, với kiến ​​trúc mở, các ứng dụng miền dọc có thể dễ dàng được tích hợp. WebAccess chạy trên nền tảng phần cứng được cấu hình sẵn để thu thập dữ liệu thực địa từ các thiết bị I/O từ xa và (hoặc) từ các bộ khiển thông qua phần cứng liên lạc khác nhau. Sử dụ

Product Categories

 • Giải Pháp Chuyển Đổi Giao Thức

  Thu thập dữ liệu biên (Edge Data Collector) hỗ trợ hơn 200 chuyển đổi giao thức PLC

 • Giải Pháp Quản Lý Tập Trung

  Trình hiển thị tập trung (Centralized Visualizer) đơn giản hóa việc quản lý các ứng dụng và nguồn hình ảnh thông qua giải pháp quản lý tập trung.

 • Giải Pháp Edge Analyzer

  Phân tích biên (Edge Analyzer) cung cấp chẩn đoán thời gian thực và phát hiện tín hiệu bất thường

 • Giải Pháp SoftControl

  Bộ điều khiển Fieldbus (Fieldbus Controller) như một bộ điều khiển mở, mang đến khả năng điều khiển máy trong thời gian thực

 • Edge Networking

  Advantech cellular routers and Ethernet switches combined with network communication software can improve network management for various industries.

 • 零碳工厂智能边缘一体机

  零碳工厂智能边缘一体机方案为软硬结合的一体化方案,硬件采用研华MIC7700紧凑型无风扇工控机,搭配不同规格的内存/CPU/硬盘。软件为研华FEMS设施能源管理方案,内嵌200个tags的License授权并可以选择加购。以管理能耗为目标,通过图形化的视觉界面,帮助管理者在节约能耗上更准确的做决策。

Related Materials