MyAdvantech Registration

MyAdvantech is a personalized portal for Advantech customers. By becoming an Advantech member, you can receive latest product news, webinar invitations and special eStore offers.

Sign up today to get 24/7 quick access to your account information.

ADAM-4118
Module đầu vào Thermocouple 8-ch mạnh mẽ với Modbus

 • 8 kênh cấu hình thermocouple vi sai và độc lập (differential & independent)
 • Phạm vi nhiệt độ hoạt động rộng hơn
 • Khả năng chống nhiễu cao hơn: Bảo vệ đột biến 1 kV đối với các đầu vào nguồn, 3 kV EFT và bảo vệ 8 kV ESD
 • Phạm vi đầu vào công suất rộng hơn: + 10 ~ + 48 VDC
 • Hỗ trợ bộ lọc auto-tuning hoặc filter-out 50 Hz / 60 Hz
 • Màn hình LED cho phép theo dõi các cài đặt địa chỉ trạng thái
 • Cập nhật firmware trực tuyến
Mô-đun Robust Thermocouple Input 8-ch với Modbus

Product Specifications Download Spec

Analog Input
 • Burn-out Detection
 • Input Range
Communications
 • Interface
Environment
 • Isolation Voltage
 • Operating Temperature
General
 • Connectors
 • Protocol
Power Requirements
 • Input Voltage
Thermocouple Input
 • Channels
 • Input Type
 • Resolution
 • Sample Range
 • Temperature Range
Hardware
 • Certification

Analog Input

 • Burn-out Detection

  ADAM-4118-C Yes
 • Input Range

  ADAM-4118-C ±15 mV, ±50 mV, ±100 mV, ±500 mV, ±1 V, ±2.5 V, 0~15 mV, 0~50 mV, 0~100 mV, 0~500 mV, 0~1 V, 0~2.5 V

Communications

 • Interface

  ADAM-4118-C RS-485, Micro USB

Environment

 • Isolation Voltage

  ADAM-4118-C 3,000 VDC
 • Operating Temperature

  ADAM-4118-C -40~85 °C (-40~185 °F)

General

 • Connectors

  ADAM-4118-C 2 x 10-pin plug-in screw terminal
 • Protocol

  ADAM-4118-C ASCII command, Modbus/RTU

Power Requirements

 • Input Voltage

  ADAM-4118-C 10~48 VDC

Thermocouple Input

 • Channels

  ADAM-4118-C 8
 • Input Type

  ADAM-4118-C mA, mV, V, T/C: J, K, T, E, R, S, B, N type
 • Resolution

  ADAM-4118-C 16-bit
 • Sample Range

  ADAM-4118-C 100 S/s (sum)
 • Temperature Range

  ADAM-4118-C Type J (0~760° C), Type K (0~1370° C), Type T (-100~400° C), Type E (0~1000° C), Type R (500~1750° C), Type S (500~1750° C), Type B (500~1800° C), Type N (-200~1300° C)

Hardware

 • Certification

  ADAM-4118-C CE, FCC

Need more info? Talk to our Online Rep!

Related Materials