MyAdvantech Registration

MyAdvantech is a personalized portal for Advantech customers. By becoming an Advantech member, you can receive latest product news, webinar invitations and special eStore offers.

Sign up today to get 24/7 quick access to your account information.

ADAM-4051
Module đầu vào digital biệt lập 16-ch với Modbus

 • 16 kênh đầu vào digital
 • Đầu vào digital cho tiếp xúc khô (dry contact) hoặc tiếp xúc ướt (wet contact)
 • Cấp điện áp đầu vào: 10 ~ 50V
 • Bảo vệ quá điện áp: 70 Vdc
 • Cách ly quang (Optic isolation) 2.500 VDC
ADAM-4051 16-ch. Mô-đun đầu vào kỹ thuật số (digital input), được xây dựng với cách ly quang 2500 VDC, phù hợp cho các ứng dụng quan trọng. Khác với các mô-đun khác, ADAM-4051 chấp nhận điện áp đầu vào 10 ~ 50V để phù hợp với các tín hiệu kỹ thuật số khác nhau, chẳng hạn như 12 VDC, 24 VDC, 48 VDC. Hơn nữa, người dùng có thể đọc trạng thái hiện tại từ các chỉ dẫn LED trên bảng điều khiển phía trước.

Product Specifications Download Spec

Communications
 • Interface
Environment
 • Isolation Voltage
 • Operating Temperature
General
 • Connectors
 • Protocol
Isolated Digital Input
 • Input Voltage
Power Requirements
 • Input Voltage
Hardware
 • Certification
Digital Input
 • Channels

Communications

 • Interface

  ADAM-4051-C RS-485

Environment

 • Isolation Voltage

  ADAM-4051-C 2,500 VDC
 • Operating Temperature

  ADAM-4051-C -10~70 °C (14~158 °F)

General

 • Connectors

  ADAM-4051-C 2 x 13-pin plug-in screw terminal
 • Protocol

  ADAM-4051-C ASCII command, Modbus/RTU

Isolated Digital Input

 • Input Voltage

  ADAM-4051-C Dry Contact
  Logic level 1: close to DGND
  Logic level 0: open
  Wet Contact
  Logic level 1: 10~50 VDC
  Logic level 0: 0~3 VDC

Power Requirements

 • Input Voltage

  ADAM-4051-C 10~30 VDC

Hardware

 • Certification

  ADAM-4051-C CE, FCC

Digital Input

 • Channels

  ADAM-4051-C 16 (Isolated)

Need more info? Talk to our Online Rep!

Related Materials